Menu

Yetişkin eğitimi nedir , sebepleri nelerdir ?

Yetişmekte olan çocuk ve gençlerin başarısızlığı, çoğunlukla okula ve dolayısıyla öğretmenlere fatura edilir. Okullar ve öğretmenler de genellikle, çocukların başarısızlığının kaynağını, ana-babalar olarak gösterme eğilimindedirler. Bu yaklaşımın doğruluk payı vardır; ancak okulun ve öğretmenlerin sorumluluklarım tamamen ortadan kaldırmaz.

Eğitimin hayat boyu süren bir süreç olduğu dikkate alınırsa, çocuğun okulda geçen zamanının çok kısıtlı olduğu anlaşılır. Ancak okuldaki eğitim, amaçlı ve planlı-programlı olduğundan dolayı, okul dışında¬ki eğitimden daha etkili ve kalıcı olma özelliğine sahiptir. Kaldı ki, çocukların ai¬lelerini meydana getiren bireyler de bu okul sisteminden geçerek yetişmiş bireylerdir. Eğer bu bireyler gerçekten eğitim vermede yetersiz kalıyorlarsa, bu durumda da okul eğitiminin etkisi olduğunu göz ardı edemeyiz. Çocuğun ve gencin yetişmesinde en önemli etkiye sahip olan biz büyükler, literatürde “yetişkin” olarak tanımlanmaktayız

Yetişkinler Eğitim içindeki çocukları ve gençleri nasıl etkileyebilir?

Yetişkin kimdir? Eğitim karşısındaki konumu nedir? Eğitim içindeki çocukları ve gençleri nasıl etkileyebilir? Bu yazının amacı, bu ve benzeri sorulara bazı cevaplan bulup irdelemeye yönelik olacaktır.
Yetişkin, 17-21 yaşları arasında olup, zorunlu öğrenimin ötesinde bir eğitim kurumuna öğrenci olarak devam etmeyen kişidir. Yetişkin, ekonomik ba¬kımdan kendine yeterli bir bireydir. Bir eş, anne veya baba olarak etkin bir va¬tandaş olma sorumlulukları taşıyan yetişkin, örgün eğitimin sisteminin dışında bulunan bireydir.

Yetişkinin örgün eğitim dışına çıkmış olması, onun eğitim sürecinin dışına çıkmış olması anlamına gelmemektedir. Çünkü insan ister çocuk, ister genç, ister yetişkin olsun, her zaman eğitimin herhangi bir yerinde yer al¬mak zorundadır. Çünkü eğitimde öğrenilen bilgiler çok kısa bir süre sonra işe yaramaz hale gelebilmektedir. Hatta günümüzde öğrenilen bilgilerle ilgili şu yargı geçerli gibi görünmektedir; Bugün öğrenilen bilgilerin son kullanma tarihi en çok 2 yıldır!

Yetişkin konumuna gelmiş bir bireyin, “Ben eğitimden alacağımı aldım, bundan sonra bana ne lazım eğitim” demesi, bu kişinin çocuklarını yetiştirmede çağın gerektirdiği değerlerden yoksun bir yaklaşım sergileyeceğini söyleyebiliriz. Böyle düşünen yetişkinlerin, değişen dünya şartlarına uyum yapamayacağını söylemek için uzman olmaya gerek yoktur. Bu durumun idraki¬ne varmış yetişkinlerin sayısı toplumumuzda da her geçen gün artmaktadır.

İşte bir örnek:
Velilere yönelik bir seminerde yetişkin bir anne şöyle söylemişti: “Hocam, ben sorunun özünü anladım; çocuklarımızın istediğimiz seviyede bir eğitim almalarını istiyorsak, önce bizim eğitim almamız şart!” Bu açıklama, yetişkin eğitiminin ne denli önemli olduğunu başka bir açıklamaya gerek kalmayacak kadar açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yetişkinin en önemli özelliği nedir?

Yetişkinin en önemli özelliği anne-baba olmasıdır. Anne-babalar da geleceğin nesillerini yetiştirmede okulun eğitimine katkı yapmakla yükümlüdürler. Anne-babalar, çocuklarını eğitme konusunda nerede yanlış yaptıklarını, disiplini nasıl oluşturabileceklerini veya çocuklarına nasıl sorumluluk kazandırabileceklerini öğrenme ihtiyacını hissediyorlarsa, bu yetişkinler, hayat boyu eğitim içinde yer almaları gerekir. Yani, herkes “beşikten mezara kadar eğitimin içinde olmalıdır. Tabiî ki bu oluş, isteğe bağlı bir oluştur. Eğitimin zorunlu olması, eğitimin hedeflerine ulaşmamızda önümüze önemli sıkıntılar doğurabilir.
Yetişkin, hem “kişisel gelişim”, hem de “mesleki gelişim” için bir eğitim faaliyeti içinde olmak zorundadır. Yetişkin içinde bulunacağı yaygın eğitim etkinlikleri ile, kişisel yeteneklerini geliştirip, kişisel gelişimini bulunduğu seviyenin üzerine çıkarabilir. Yetişkin, kendisinin gelişmesine katkı sağlayarak, kendisiyle barışık ve özgüvene sahip bir birey olmayı öğrenebilir. Yetişkin ana-babalar, ailesinin, yaşadığı çevrenin, milletinin ve insanlık aleminin etkin bir üyesi olarak sosyal, ahlaki ve entelektüel sorumlulukların geliştirilmesine yönelik eğitim uygulamalarından yararlanıp, eğitimin bir parçası olma durumunu gerçekleştirebilirler. Yetişkin, her dönemde bir eğitimin içinde olabilir. Bu eğitim, hem mesleki eğitim kapsar, hem de genel eğitim ve informal eğitim ile ortak sosyal amaçlara yönelik eğitimi de içine alır.

Yetişkin eğitiminin sebepleri nelerdir ?

 

  • “Çocuğumla iletişim kurmada zorlanıyorum”
  • “Eşimle devamlı çatışıyoruz, ama niçin?”
  • “Çocuğumun başarısına nasıl katkı yapabilirim?”
  • “Neden komşularımla anlaşmakta zorlanıyorum?”
  • “Ben stresle başa çıkabilir miyim?”
  • “Daha iyi bir anne ya da baba olabilmek için ne yapabilirim?”
  • “Gençlerle çatışmalarımızı nasıl yönetebilirim?”
  • “Çocuklarımın isteklerine karşı nasıl bir tutum takınmalıyım?”

Bütün bu ve benzeri soruların aslında tek bir cevabı vardır: Değişim…

Her şey değişiyor; çocuklarla iletişim kurma biçimimizden, onu hayata hazırlama biçimimize kadar her şey…

O zaman yapılacak tek şey var, bizim de değişmemiz!..

Nasıl değişebiliriz ?

Bu değişmenin en kestirme yolu, yetişkin eğitimi dediğimiz etkinliğin içinde olmaktır.
Bu ve benzeri soruları sahipleniyorsak, o zaman bir yetişkin olarak eğer bu güne kadar bir eğitim faaliyeti içen girmemişsek bugünden tezi yoktur, hemen bir eğitim faaliyetine girmemiz gerekir. Yetişkin eğitimi, sürekli bir ulusal ihtiyaç ve vatandaşlığın ayrılmaz bir parçası olduğu kadar, evrensel ve hayat boyu da olmak zorundadır. Toplumdaki “hızlı değişmenin” etkilerine sağlıklı uyum yapabilmenin tek bir yolu vardır; sürekli eğitim

Bu eğitimin öğrencileri toplumdaki herkes, yani biz yetişkinler de bu eğitimin doğal öğrencileriyiz…

Artık “İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur.” sözü geçerli değildir; insan her zaman değişebilir!

Bunun için tek şart vardır: istemek ve inanmak!..Yetişkin çağındaki in¬sanların bilgi ve becerilerini artırmak, insan sermayesine yapacağımız en önemli yatırımdır. O zaman, okul başarısının artırılması için de yapılacak en önemli eğitim faaliyeti, yetişkin eğitimi kapsamında ana-babalara verilecek olan eğitim faaliyetleridir.

Unutmayalım, dünün ana-baba yaklaşımı ile bu günün çocuklarını yetiştirmek ve onların başarılı olmalarını sağlamak güçleşmiştir. Bu güçlüğün ortadan kaldırılmasında en önemli yardımcımız kuşkusuz ki, eğitimdir,..

 

Yetişkin eğitimi nedir , sebepleri nelerdir ? Sosyal Medya  sebepleri nelerdir nedir itimi

Leave a Reply