Menu

Victor Hugo nun hayatı ve eserleri

Victor Hugo (Okunuşu: Viktor Hügo), ünlü Fransız şair ve yazarlarındandır. 1802’de Besançon’da doğmuş ve 1885’te Paris’te ölmüştür. Haber resminde gördüğünüz resim (Notrdamın Kamburu) adındaki filimden alınmış olup, filmin konusu da onun Notre-Dame de Paris adındaki eserinden alınmadır. Bu film sinemalarda oynadığı zaman, büyük bir sanat olayı niteliği kazanmış ve oynadığı her yerde büyük yankılar umeydana getirmişti. Filmin çevrilişindeki sanattan çok, Victor Hugo’nun eserinin, üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen, sağlam bir temele dayanmasının rolü büyüktür.

Victor Hugo nun hayatı ve eserleri Sanat  victor hayat eserleri

Burada biraz da bu büyük Fransız yazarından söz etmek yerinde olacaktır;

Victor Hugo‘nun generalliğe kadar yükselmiş olan babası O’nun doğumu sırasında yüzbaşı bulunuyordu. Öğrenci olarak bulunduğu zaman edebiyata karşı gösterdiği büyük merak ve kabiliyetiyle göze battı. Bu ilgi daha sonraları anda büyük bir ihtiras haline dönüşmüştür. 1816 yılında, henüz 14 yaşında bir çocukken şu sözleri söylemişti.

“Ben ya ‘bir Chateaubriand (Şato Briyan) olacağım,! ya da hiç bir şey olmayacağım. “

Bir yıl sonra “bir şiiri Fransız Akademisi’ tarafından takdirde layık görüldü ve bu harika çocuk 14-15 yaşlarındayken roman, opera ve trajedi yazdı. 17 yaşındayken yaz-1 dığı bir şiiri de Toulous (Tuluz) daki ”Jeux. Floraux Akademisince “birinciliğe lâyık görüldü; ” Dünya edebiyatındaki ölümsüz tahtına oturduğu zaman 28 yaşlarında bulunuyordu.

1845’te Ayan Meclisi üyeliğine seçildi. 1851’de Belçika’ya kaçmak zorunda kaldı. 1852’de İngiliz egemenliğindeki Jersey adasına yerleşti. 1855’te Guernsey adasına taşındı. 1870 yılına kadar uzayan bu sürgün ‘hayatında en güzel eserlerini verdi.

Victor Hugo nun hayatı ve eserleri Sanat  victor hayat eserleri

Sefiller” adlı romanının yazılması yine bu yıllara rastlar. Yurda dönüşünde senatör seçilen Hugo’nun, öldüğü zaman naaşı bir gece zafer anıtında bekletilmiş, sonra da Fransız ünlülerinin gömüldüğü Pantheon’a gömülmüştür.

Victor Hugo nun hayatı ve eserleri Sanat  victor hayat eserleri

Leave a Reply