Bir varmış Bir yokmuş. Aykut Erdoğdu klip seslendirdi.
Yıllar önce yaşam nasıldı ?
Uyku nedir, Kaç saat uyku yeterlidir ?
Referandumda oyunuz ne olacak?

Sümerler devleti ve Hitit uygarlıkları

Aralık 13, 2016


​SÜMERLER Dicle ile Fırat arasında kalan, verimli ülkeye Mezopotamya denir. Orta Asya’dan göçeden Sümerler bu ülkenin güneyinde yerleştiler. (M. Ö. 4000). Kuwetli bir devlet kurdular. Uygar. Iııkta çok ileri gittiler. Pişmiş tuğlddan’güzel saraylar, tapınaklar yaptılar. Sümerler çiftçi idiler_ El sanatlarında ileri idiler. Yaptıkları şeyleri komşularına satarlardı. Sümerler bilgiye,’güzel sanatlara önem verirlerdi. Güzel heykeller ve kabartmalar […]​SÜMERLER

Dicle ile Fırat arasında kalan, verimli ülkeye Mezopotamya denir. Orta Asya’dan göçeden Sümerler bu ülkenin güneyinde yerleştiler. (M. Ö. 4000). Kuwetli bir devlet kurdular. Uygar. Iııkta çok ileri gittiler. Pişmiş tuğlddan’güzel saraylar, tapınaklar yaptılar. Sümerler çiftçi idiler_ El sanatlarında ileri idiler. Yaptıkları şeyleri komşularına satarlardı.
Sümerler bilgiye,’güzel sanatlara önem verirlerdi. Güzel heykeller ve kabartmalar yaparlardı. Seneyi aylara bölmeyi: takvimi, çarpım cetvelini buldular. Çivi yazısını icat “ettiler. Önemli kanunlar yaptılar. Kısacası bu’ devrin en ileri uygarlığını onlar kurdular. ‘
Aradan uzun yıllar geçti. Birtakım yabancı kaa
vimler Sümerlere saldırdılar ve Sümer devletini yıktılar.
BABİL VE’ASUR DEVLETLERİ
Sümerlerden sonra Mezopotamyada kurulan en önemli devletlerden biri de Babil Kırallığıdır (M.Ö. 2000). Bu devletin en büyük kralı Hamurabi’dir. Hamurabi, Sümer kanunlarını , örnek alarak yeni kanunlar’yaptı. ‘Babil şehrini kurdu.-Bu devlet, ‘kuzey komşusu Asurlular tarafından’yıkıldı. . Asurlular, Mezopotamyanın kuzeyinde oturu.yorlardı_ Savaşçıydılar. Güney komşuları Babili yendiler. Hititleri de yenerek Suriyeyî, DOğu Anadolu’yu ele geçirdiler.

HİTİTLER

‘Orta Asya’dan göçeden Türklerden bir kısmı Anadolu’ya gelmişlerdi. Bunlar Orta Anadolu’da ‘Kızılırmak dolaylarında yerleştiler. Kendileriyle beraber gelenlerden bir kol do Ege

Denizi’nden geçerek Girid’e gitti. !Burada yüksek bir uygarlık meydana getirdi. Buna Minas
uygarlığı denir. Bu uygarlık Akdeniz’in ilk ve en ileri bir uygarlığıdır.
Anadoluda kalan Türkler, ufak ufak beylik
lerden (etiliklerden) ibaretti. Bu beylikler bir’
araya gelerek Hitit Devletini kurdular. Merkezleri Hatutaş şehri idi. Şimdi buraya Boğazköy deniliyor. |Bu şehir tapınakları, sarayları ve et
rafını çevreleyen kalın suru ile bu devrin önemli şehirlerinden biri idi..

HİTİT İMPARATORLUĞU

Hititler, daha sonra sınırlarını genişlettiler. ıBütün Anadolu’ yu ele geçirdiler Büyük bir imparatorluk kurdular (M.Ö. 1400). Babile kadar akınlar yaptılar. Güney komşuları Mısırlılarla çetin savaşlara giriştiler.
Bu savaşların en önemlisi lKadeş Savaşıdır. Bu savaş sonunda iki devlet arasında Kadeş Barışı yapıldı. Bu barış dünyada iki devlet arasında yapılan ilk yazılı barıştır.
İMPARATORLUĞUN YIKILIŞI
Aradan uzun yıllar geçti. Balkanlardan gelen Firikler boğazlardan geçerek Batı Anadolu’ya yerleştiler. Firikya Devletini kurdular. Biraz kuvvetlenince de Hititlere saldırdılar. Bu saldırışlar yüzünden Hitit Devleti zayıfladı. Bundan faydalanan Asurlular tarafından yıkıldı.

HlTlT UYGARLIĞI

Hititler yurtlarını çok severlerdi. Yurt sevgisini her şeyin üstünde tutarlardı.
Hititler birçok tanrılara taparlardı. En büyük tanrıları güneş tanrısı idi.
Hititler hem çivi yazısı, ‘hem de resim yazısı (ıHiyeroğIı’f) kullanırlardı. ‘Bu yazıları taş ve pişmiş tuğlalar üzerine yazarlardı. Bu devirden kalma birçok çivi yazılı tuğlalar lstanbul ve ,Ankara müzelerinde bulunmaktadır. Anadolu’da Hititlere ait birçok şehir kalıntıları vardır. Bu şehirlerde bulunmuş olan değerli sanat eserleri de müzelerimizde saklanmaktadır,

Hititler topraktan vazo, sürahi yapımında Ileri durum daydılar.
Sümerlerle ve hititlerle ilgili kitapları kaynak yayınlarından okuyunuz.
Sümerler devleti ve Hitit uygarlıkları haberine benzer haberler :

Sümerler devleti ve Hitit uygarlıkları konusunda birşeyler söyle :

İlk yorum yapan sen ol