Menu

Solunum – Soluk alıp verme

Soluk alıp verme işlemini gün boyunca yaparız. İnsanın yaşamak için solunum yapması gereklidir. Hiç bir şey yemeden üç hafta yaşayabilirsiniz, ama soluk alıp vermezseniz üç dakikadan fazla yaşayamazsınız.

Solunum

Solunum yaparken içinize hava çektiğinizi bilirsiniz, ama bu “havayı neyle çekersiniz? Hava burnunuzdan içeri girer, sonra boğazınızın arka tarafına inerek gırtlak adı verilen ses kutusuna gider. Gırtlağı, boynunuzda yutkunduğunuz zaman aşağı yukarı inip çıkan bir kabartı olarak görebilirsiniz. ‘Bu ses kutusu konuştuğunuz Ya da şarkı söylediğiniz sırada titreşir.

Soluk alıp verme

Içeri çektiğiniz ‘hava buradan nefes borusuna “gider. Nefes borusu kendi içinde iki boruya bölünmüştür.-‘Bu borulardan biri sağ, öbürü sol ciğerinize’ bağlanır. Bronş diye adlandırılan bu hava geçitleri de bölünür ve sonunda minicik hava torbacıkları haline gelir. Bu kü_ çük torbacıklar nefes aldığınız zaman balon gibi şişer, nefes verdiğiniz zaman’ da söner. Fakat nasıl solunum yaparsınız? Hepimiz dakikada 20 ya da daha çok nefes alırız. Ama bu soluk alıp verme işlemi öyle kolay olur ki, farkına bile varmayız.

Solunum Sistemi organları

Ciğerlerin etrafı göğüs kafesi adı verilen kemikli bir kafesle çevrelenmiştir. Elinizi böğrünüze, belden biraz yukarıya koyarsanız, bu göğüs kafesini meydana getiren kaburga kemiklerini hissedebilirsiniz. Şimdi derin ‘bir soluk alınız. Kaburga kemiklerinizin ileriye doğru kımıldadığını ve birbirlerinden hafifçe ayrıldıklarını duyarsınız. Böylece göğüs kafesi genişlemiş olur. Hava ciğerlerin içine çekilir, minik hava torbacıkları dalar. Bir balonun içine üflediğiniz zaman da; aynı şey almaz mı? Şimdi elinizi kaburga kemiklerinden ayırmadan soluk veriniz. Kaburga kemikleriniz geri çekilecek ve ciğerlerinizdeki havayı sıkıştırıp dışarı çıkaracak şekilde birbirine yaklaşacaklardır. Şimdi nasıl solunum yaptığımızı, soluk alırken içimize ne çektiğimizi öğrendik. Fakat en önemli soru duruyor: Niçin soluk alırız?

Niçin soluk alırız?

Soluk almamızın sebebi Havadan oksijen alma istediğidir. Oksijen havada bulunan bir gazdır ve ‘nasıl benzin bir motorun yakıtıysa, nasıl sobada odun ya da kömür yak1t olarak yan-arsa, oksijen de vücudumuzun yakıtıdır.

Solunum - Soluk alıp verme Sağlık  verme solunum soluk

Solunum yaptığımız zaman vücudumuza oksijen, yani yakıt çekip almış oluruz. Ayrıca yine başka bir gaz olan karbondioksit’ten kurtulmuş oluruz. Karbondioksit, bir çeşit tortudur. Nasıl odun, ya da kömür yandığı zaman tortu olarak geriye kül kalıyorsa ve duman çıkıyorsa, karbon dioksitde yakılan oksijenin ‘ tortusudur. Vücudun oksijeni kullanabilmesi için, önce kanın onıu içine alması gerekir. Kan, ciğerlerdeki minik hava torbacıkları etrafında dolaşan pek ince borucuklar içinde dolaşır ve oksijeni o torbacıklar içinden toplar. Oksijen ı’hava torbacıklarının içinden kanın içine geçebilir ve kanın içinde yanmış oksijenden artakalan karbondioksit de kandan bu hava torbacııklarına geçe-bilir. Kanın içine karışan oksijen damarlardan geçerek bütün vücudu dolaşır. Kana parlak kırmızı rengini veren de odur. Bütün oksijen kullanılıp yakılınca, dolaşan damarlar içinde yine ciğerlere gelerek karbondioksit olarak ha!’ va torbacıklarına verilir ve onlardan taze ok“ sîjen, yeni yakıt alınır.

Solunum - Soluk alıp verme Sağlık  verme solunum soluk

Leave a Reply