Menu

Sıvı halindeki cisimler ve Sıvıları ölçme

Sıvı ölçülerine geçmeden önce, sıvı hakkında bazı bilgiler verelim: Sıvı, cisimlerin 3 halinden birisidir. Doğada cisimler katı, gaz ve sıvı olmak üzere üç halde bulunur. Sıcaklığı normal olan bazı cisimler katı haldedir. Örneğin demir, tahta ve cam gibi: Gaz halinde bulunan cisimler hava, ‘hava gazı dumandır. Buna mukabil normal sıcaklıkta sıvı ‘halde bulunan cisimler de vardır. ‘Su en başta gelen sıvıdır. Cıva maden olduğu halde normal sıcaklıktayken sıvı halindedir. Sıfır derecenin altinda-ki sıcaklıklarda su buz tutarken, sıfır derecenin üstünde sıvı haline gelir. Su, 1000C nin üstünde ısınırsa buharlaşır .Yani gaz durumuna  geçer.

Sıvı halindeki cisimlerin özelliği, içinde bulunduğu kabın biçimini almasıdır. Her sıvının havaya bakan yüzeyi yataydır.

Sıvılar kendilerine dokunan her yüzeye bir  basınç uygularlar. Sıvının basıncı derine inildikçe artar. Denizaltılar yapılırken bu hesaplar göz önünde bulundurulur Şimdi sıvı ölçülerine geçebiliriz.

Sıvıları ölçme birimleri

Sıvı cisimler litre ile ölçülür.

Bir desimetreküp hacmindeki bir kabın aldığı su (bir litredir Litrenin askatları
desilitre, santilitre ve mililitredir.

Bir litre suyun ağırlığı bir kilogramdır. Sıvıların hepsi aynı ağırlık göstermezler. Örneğin bir litre su 1000 gram olduğu halde, bir litre benzin 750 gr dır.

Sıvı Ölçüleri

  • kilolitre(kL)
  • hektolitre(hL)
  • dekalitre(daL)
  • litre(L)
  • desilitre(dL)
  • santilitre(cL)
  • mililitre(mL)
  • Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
  • Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.

Günlük yaşantımızda su, süt, yağ gibi sıvıları alırken hangi ölçme birimi kullanılmaktadır?

cevap :Litre

 

Sıvıları ölçme konu anlatımı

Sıvı halindeki cisimler ve Sıvıları ölçme İlginç Bilgiler  halindeki cisimler

Leave a Reply