Sıradışı kelimelere resimli sözlük


Aralık 5, 2015

Saçlarını hiç kestirmemiş kişiye ne denir? Peki ya şiddetli bir yazma arzusuna sahip olana? Project Twin İngilizcenin kıyıda köşede kalmış, az kullanılan kelimelerini görselleştirerek bir illüstrasyon alfabesi yaratmış. Adeta sıradışı kelimelere resimli sözlük gibi bir şey olmuş. Bu seri aynı zamanda MadArt Gallery’nin düzenlediği Dublin Tasarım Haftası 2011’de sergilenmiş. Hepsi birbirinden güzel sanatsal bir bakışla yaratılmış adeta …

 

 

Acersecomic

Acersecomic : Saçını hiç kestirmemiş kişi.

 

 

Biblioclasm

Biblioclasm : Kitapları veya basılı materyalleri törenle yok etme.

 

 

Cacodemonomania

Cacodemonomania : Bedenin şeytani bir ruh tarafından ele geçirildiğine yönelik patolojik inanç.

 

 

Dactylion

Dactylion : Orta parmağın uç noktası.

 

 

Enantiodromia : Bir şeyi tam tersine dönüştürmek.

Enantiodromia : Bir şeyi tam tersine dönüştürmek.

 

 

Fanfaronade

Fanfaronade : Caka satmak; boşa böbürlenmek; küstah tavır ve davranışlar sergilemek; hava atmak.

 

 

Gorgonize

Gorgonize : Bir şey üzerinde şok edici veya hipnotize edici bir etki bırakmak: Sersemlemek veya afallamak.

 

 

Hamartia

Hamartia : Trajik bir kahramanın onu ölüme götüren karakter bozukluğu veya hatası.

 

 

Infandous

Infandous : Üzerinde konuşulması mümkün olmayan veya söylenmesi iğrenç olan şey.

 

 

Jettatura

Jettatura : Nazar etme.

 

 

 

Ktenology

Ktenology : İnsan hayatını sonlandırma bilimi.

 

 

Leptosome

Leptosome : Vücudu zayıf, ince veya çelimsiz olan kişi.

 

 

Montivagant

Montivagant : Dağ tepe dolaşmak.

 

 

Noegenesis

Noegenesis : Bilgi üretimi.

 

 

Ostenitferous

Ostenitferous : Gelecek âlâmetlerine veya doğaya aykırı ya da doğaüstü işaretlere yol açan.

 

 

Pogonotrophy

Pogontrophy : Bıyıkları, sakalı, favorileri veya yüzdeki diğer kılları uzatma veya şekillendirme eylemi.

 

 

Quockerwodger

Quockerwodger : On dokuzuncu yüzyılda bir süre siyasi bir hakaret olarak da kullanılan, tahtadan bir oyuncağa verilen isim.

 

Recumbentibus

Recumbentibus : Sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü vuruş.

 

 

Scripturient

Scripturient : Şiddetli bir yazma arzusuna sahip olmak.

 

 

Tarantism

Tarantism : İstemdışı dans edilmesine yol açan rahatsızlık.

 

 

Ultracrepidarian

Ultracrepidarain : Bilmediği konularda fikir ve tavsiye veren kişi.

 

 

Vernalagnia

Vernalagnia : Baharla birlikte gelen romantik ruh hali.

 

 

Welter

Welter : Birbirine karışmış bir yığın eşya; keşmekeş; dağınıklık; karmaşa.

 

 

Xenization

Xenzation : Bir yabancı olarak gezme eylemi.

 

 

Yonderly

Yonderly : Zihnen veya duygusal olarak uzakta olan; dalgın.

 

 

Zugwang

Zugzwang : Her karar veya hareketin kişinin aleyhine sonuçlanacağı durum.

 

 

 

Etiketler:

Sıradışı kelimelere resimli sözlük haberine benzer haberler :

"Sıradışı kelimelere resimli sözlük" yazısı hakkında yorumlar

Görüşlerin bizim için çok önemli.