Menu

Sıradışı kelimelere resimli sözlük

Saçlarını hiç kestirmemiş kişiye ne denir? Peki ya şiddetli bir yazma arzusuna sahip olana? Project Twin İngilizcenin kıyıda köşede kalmış, az kullanılan kelimelerini görselleştirerek bir illüstrasyon alfabesi yaratmış. Adeta sıradışı kelimelere resimli sözlük gibi bir şey olmuş. Bu seri aynı zamanda MadArt Gallery’nin düzenlediği Dublin Tasarım Haftası 2011’de sergilenmiş. Hepsi birbirinden güzel sanatsal bir bakışla yaratılmış adeta …

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Acersecomic : Saçını hiç kestirmemiş kişi.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Biblioclasm : Kitapları veya basılı materyalleri törenle yok etme.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Cacodemonomania : Bedenin şeytani bir ruh tarafından ele geçirildiğine yönelik patolojik inanç.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Dactylion : Orta parmağın uç noktası.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Enantiodromia : Bir şeyi tam tersine dönüştürmek.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Fanfaronade : Caka satmak; boşa böbürlenmek; küstah tavır ve davranışlar sergilemek; hava atmak.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Gorgonize : Bir şey üzerinde şok edici veya hipnotize edici bir etki bırakmak: Sersemlemek veya afallamak.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Hamartia : Trajik bir kahramanın onu ölüme götüren karakter bozukluğu veya hatası.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Infandous : Üzerinde konuşulması mümkün olmayan veya söylenmesi iğrenç olan şey.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Jettatura : Nazar etme.

 

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Ktenology : İnsan hayatını sonlandırma bilimi.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Leptosome : Vücudu zayıf, ince veya çelimsiz olan kişi.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Montivagant : Dağ tepe dolaşmak.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Noegenesis : Bilgi üretimi.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Ostenitferous : Gelecek âlâmetlerine veya doğaya aykırı ya da doğaüstü işaretlere yol açan.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Pogontrophy : Bıyıkları, sakalı, favorileri veya yüzdeki diğer kılları uzatma veya şekillendirme eylemi.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Quockerwodger : On dokuzuncu yüzyılda bir süre siyasi bir hakaret olarak da kullanılan, tahtadan bir oyuncağa verilen isim.

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Recumbentibus : Sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü vuruş.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Scripturient : Şiddetli bir yazma arzusuna sahip olmak.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Tarantism : İstemdışı dans edilmesine yol açan rahatsızlık.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Ultracrepidarain : Bilmediği konularda fikir ve tavsiye veren kişi.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Vernalagnia : Baharla birlikte gelen romantik ruh hali.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Welter : Birbirine karışmış bir yığın eşya; keşmekeş; dağınıklık; karmaşa.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Xenzation : Bir yabancı olarak gezme eylemi.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Yonderly : Zihnen veya duygusal olarak uzakta olan; dalgın.

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Zugzwang : Her karar veya hareketin kişinin aleyhine sonuçlanacağı durum.

 

 

 

Sıradışı kelimelere resimli sözlük İlginç fotoğraf

Leave a Reply