Menu

Sindirim sistemi

Sindirim sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız için bir araştırma konusu…
Besin maddeleri parçalanıp, iyice ıslatıldıktan sonra, refleks hareketiyle yutulur, ağızdakiler, yemek borusuna geçer. Çok basit gibi görünen bu olay, aslında son derece karmaşıktır. Damak eteği yükselir, soluk borusu gırtlak kapağıyla kapanır.
Böylece, yemek lokmasının soluk borusuna girmesi önlenir. Yemek borusunun ağzı genişler ve yemek lokmasını çeker. Bütün bu hareketler 1 saniyede olur. Bundan sonra, lokma hızla 13 cm. uzunluğundaki yemek borusundan geçer ve kaslar sayesinde mideye doğru itilir. Yemekborusuyla midenin birleştiği noktaya mide ağzı adı verilir.

 Sindirim sistemi hastalığı Ülser

Bazı hallerde mide öz suyu, midenin iç kısmını tahriş eder ve ülser denilen mide hastalığına sebep olur.

‘Bu olayın çeşitli nedenleri vardır. Midedeki sindirim, besinin maddesine göre 1-5 saat arasında değişir. Bundan sonra besin maddeleri mide ağzının aksi yönünde yer alan ve mideyi onikiparmak bağırsağından ayıran mide kapısından geçerler. Mide kapısı özel bir kastan meydana geldiğinden, gerektiği zaman kısılarak deliği tamamen kapatır.

Besinler, midede yarısıvı hale gelince, onikiparmak bağırsağına geçer. Onikiparmak bağırsağına iki önemli kanal açılır. Bunlardan biri karaciğerden gelen koledok kanalı, diğeri de pankreastan gelen Wirsung kanalıdır. Pankreas suyunda, sindirimi tamamlayan özel mayalar-bulunur.

1-Nişastalı maddeleri etkileyen amilopsin, 2) Al-büminimsileri etkileyen tripsin, 3) Yağları etkileyen steapsın.

Karaciğerden gelen öd salgısının sindirim üzerinde önemli bir rolü vardır. Öd salgısının bundan başka bir de çürümeyi önleyici görevi vardır. Günde 1 litre aktığı zaman bağırsaktaki besinlerin çürümesini önler.

Sindirim sistemi modeli hazırlama ve Poster

Sindirim sistemi İlginç Bilgiler  sistemi sindirim

Poster hazırlamak için yukarıdaki resimleri çıktı alarak, Elişi kağıtları ile kaplayabilirsiniz.

 

Sindirim sistemi İlginç Bilgiler  sistemi sindirim

 

Sindirim sistemi maketini 3 boyutlu olarak hazırlamak isterseniz Model hamurlarından veya kilden faydalanabilirsiniz.

 

Sindirim sistemi İlginç Bilgiler  sistemi sindirim

Leave a Reply