Menu

Rönesans dönemi eserleri ve sanatçıları

Rönesans dönemi eserleri ve Rönesans sanatçıları hakkında bilgi vereceğiz. Rönesans , Avrupa’da ortaçağdan sonra açılan bir bilim ve sanat çığırıdır. Rönesans eserleri ve sanatçıları ile XV. ve XVI. yüzyıllar içinde Avrupa görüşünü, duyuşunu değiştirmiş, düşünüş ve yaratışta getirdiği yeniliklerle uygarlığın bir dönüm noktası olmuştur.

XIV. yüzyıldan ‘beri Dante, Boccaccio, Petrarca gibi yazarların; Donatello, Fra Angelica gibi ressam ve heykeltıraşların etkisiyle, edebiyat ve güzel sanatlarda bir yenileşme başlamıştı. Öte yandan, fikir adamlarının eski çağa karşı gösterdiği ilgi, Latince ile eski Yunancayı moda haline getirdi. Böylece, eski çağın, insanı esas olan sanat görüşü yeniden canlanmıştı.

Rönesans dönemi eserleri

Rönesans dönemi eserleri ve sanatçıları Sanat  sanat ronesans eserleri donemi

Rönesans dönemi eserleri

 

Rönesans dönemi eserleri ve sanatçıları Sanat  sanat ronesans eserleri donemi

Rönesans dönemi eserleri

Bu etki İtalya’da bütün sanat kollarında kendini gösterdi. Mimar Brunelleschi, ilhamını puta tapan Roma’nın Panteon’undan alarak, Floransa katedralinin koro kubbesini yaptı. XV. ve XVI. yüzyılda, Giotto, Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Fro Angelico, Masaccio gibi ressam ve heykelciler yetiştiren italya, avnı çağlarda yetiştirdiği büyük hümanistlerle çağdaş düşüncede devrim yaptı. Bu büyük Yazarlar arasında Machiavelli, Tosso. Arlosto ” bi çağın fikir öncüleri vardı.

Leanordo Da Vinciden Renösans dönemi eserleri

Daha sonra Leonardo da Vinci, Michelangelo, sanat ve bilim kollarında, yeniçağa daha parlak ışık verdiler. Mimar Bramante, Rafaello Veronese, Tiziano gibi sanatçılar yeni görüş ve duyuşun temsilcileri oldular. Rönesans dönemi eserleri sadece bunlarla kalmadı.

Rönesans dönemi eserleri ve sanatçıları Sanat  sanat ronesans eserleri donemi

Leonardo da Vinci Son akşam yemeği

Özellikle Bramante ve öğrencileri, Michelangelo ve öğrencileri eserlerinde,şahsiyetlerini belirtmişler ve kendilerinden sonra gelenleri geniş ölçüde etkilemişlerdir. Bramante 1500 yılında Roma’ ya yerleşmiş, ünlü eserleri küçük Saint Pierre anıtını ve Sainte Marie manastırını bu tarihten sonra vermiştir. Bu eserler, diğer Roma mimarlarına cesaret vermiş, Bramante’ nin anıtlarından esinlenerek, Rönesans tarzında eserler vermeye başlamışlardır.

Bramante’ nin özelliklerini taşıyan en ünlü mimar Raphael’ dir. Fakat aslında bir deha olan Raphael ın ünü Bramantefninkini, aşmıştır. Raphael binalarında. özellikle ışık ve gölge dagılımına önem Vermiştir Bundan”başka Peruzzi de Bramante’nin şekillerini taklit etmiş;
fakat Floransa mimarî tarzından da esinlenerek, daha zarif anıtlar yaratmıştır.

Rönesans Dahisi Michelangelo

Michelangelo ise, Rönesans devrinin en ünlü ve değerli dehası olarak kabul edilir. Rönesans dönemi eserleri nin artmasına büyük katkı sağlamıştır. Michelangelo yalnız mimar değil, aynı zamanda ressam heykeltıraş ve hatta şair olarak da yaygın bir üne kavuşmuştur.

Rönesans dönemi eserleri ve sanatçıları Sanat  sanat ronesans eserleri donemi

Michelangelo

Bu sanatçının ünlü Rönesans dönemi eserleri arasında yeralan Roma’daki Farnese sarayı ve St. Pierre kilisesinin kubbesidir. Michelangelo’ nun etkisi altında kalan mimarlar, Jacques Barozio da Vignola, Jacques de la Porta’dır.

Rönesans dönemi eserleri konusunda önemli gördüğünüz resimleri istek olarak yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Rönesans dönemi eserleri ve sanatçıları Sanat  sanat ronesans eserleri donemi

Leave a Reply