Menu

Romatizmal Hastalıklar ve Tedavi Yolları

Romatizmal Hastalıkların tedavisi tüm zamanlarda araştırılmış bir tıp konusudur. Biz de Romatizmal Ağrılar ve Tedavi Yollarından bahsetmek istiyoruz.

Romatizma, yeryüzündeki en sık görülen hastalıklardan biridir. Bu nedenle gerek tibbi açıdan gerekse sosyo-ekonomik açıdan önemli bir sorundur. Dünya nüfusunun yaklaşık %20-25’inin romatizmal şikayetleri Vardır. Sağlık kurumlarına başvuran ve istirahat kullananların yaklaşık %10-15’i romatizmal hastalardır. Bazı romatizmal hastalıkların genç yaşta başlaması, yıllarca sürmesi ve kalıcı hastalığa yol açmaları nedeniyle gerek kişi, gerekse ailesi ve toplum açısından sosyo ekonomik önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir.

Çok sık görülmesine, genellikle kronik bir seyir göstermesine ve sakat bırakmasına rağmen gerek romatizmal rahatsızhğı olanlar ve gerekse aday olan toplumun diğer bireyleri hastalığın nedenleri, tedavi ve koruyucu önlemler açısından pek az şey bilmektedirler. Tedavide, hastanın eğitimi ve hastalık hakkında. bilgilendirilmesi çok önemli olup tedavinin temelini teşkil eder.

Romatizmal Hastalıklarda Tedavi

Romatizmal hastalıklarda klinik belirtiler birbirine , benzediğinden kesin tanı konulmadan tedavi programına başlanılmamaktadır. Çoğu zaman kesin hastalık sebebi ortaya konulmadan hastalığın belirtilerine yönelik tedavi uygulanmakta ve uygulanan tedaviler hastalığı maskeleyerek kronikleşmesine yol açmaktadır.

Romatizmal hastalıkların tedavileri hastalığın dönemine göre farklılık arzeder. Ayrıca hastanın yaşı, hastanın genel durumuna göre ilaç tedavisi, fizik tedavi programı veya kaplıca tedavisi düzenlenmektedir. Ayrıca vücudun diğer sistemlerirıi etkileyen romatizmal hastalıklarda diğer branş doktorlarından da yardım istenilmektedir.

Romatizmal Hastalıklarda Tedavi 5 gruba ayrılır.

  • l. Hastanın eğitimi
  • 2. İlaç tedavisi
  • 3. Fiziki tedavi programı
  • 4. Kaplıca tedavisi
  • 5. Cerrahi tedavi

Romatizma Hastalarına Tavsiyeler .

Romatizma ve Egzersiz

Romatizma hareketli bir yapı olan eklemlerin ve komşu dokuların hastalığıdır. Bu yapılan bozarak kişinin hareketliliğini az veya çok etkiler. Ancak eklemlerdeki hareketin azalması her zaman tamamen hastalığa bağlı değildir. Çoğu zaman ağrı nedeniyle hareketsiz bırakılan eklenılerde mevcut yapılar dahada. bozularak eklemin hareketliliği dahada azalmaktadır. Çünkü eklemler, kaslar, bağlar ve kemikler hareketsizliği hiç sevmeyen yapılardır. Çok kısa sürede eklem ve komşu dokuların elastik yapısı bozularak eklemde sertlik gelişir. Mevcut romatizmal hastalık düzelse bile hareketsizliğe bağlı olarak gelişen eklem sertliği Çoğu zaman kalıcı olmaktadır. Bu nedenle romatizmal ağrısı olan hastaların mümkün olduğu kadar eklemlerini hareket ettirmeleri gerekir.

En ağrılı dönemde bile hiç olmazsa günde 3-5 kez eklemlere pasif olarak hareket yaptırıp eklemin tabiri caizse hareketini unutmamasını sağlamak gerekir.

Hareket, aynı zamanda eklemde hastalık nedeniyle toplanmış sıvının dağılmasına yardım eder. Kaslardaki ağrı nedeniyle oluşmuş spazmı azaltır. Eklemin beslenmesine yardım eder. Eklemi oluşturan kemikler, kıkırdak kas ve bağlar eklem hareket ettikçe daha iyibeslenme imkanı bulurlar.

Eklemler çalıştırılırken ağrı sınırı aşılmamalıdır. Yani aşın ve yorucu egzersizler doğru değildir.

Romatizmal Hastalıklar ve Tedavi Yolları Sağlık  yollar tedavi romatizmal hastal

Leave a Reply