Menu

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ?

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz diye düşünen bilinçli kişilere yönelik bir yazı kaleme almak istedik. Fakat particilik duygularıyla her iki görüşe de kulaklarınızı tıkayıp, tek taraflı düşünen bir insan haline geldiyseniz baştan söylemekte yarar var, bu yazı size göre değil…

Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisinde AKP ve MHP nin oylarıyla bir oylama yapıldı . Bu oylama sonucunda Muhaliflerden temizlenmiş MHP yani Bahçeli taraftarları, Başkanlık oylamasına Evet desteği vererek konuyu Halk oyuna yani referanduma taşıdılar.

MHP içindeki karşı çıkan grubun eleştirileri arasında kabul edilen yeni Anayasa için referandum kararı alındı.

Peki MHP içerisinde karşı çıkan kimler ?

Yeni Anayasaya ve Başkanlığa karşı çıkan MHP’liler

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz

Yusuf Halaçoğlu

Türk tarihçi ve siyasetçi. 1993-2008 yılları arası Türk Tarih Kurumu başkanlığı yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 24., 25. ve 26. dönem Kayseri milletvekili.

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz

Ümit Özdağ

Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar.
Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ,
2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni,
2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu.
Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu.
Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz

Nuri Okutan

Eski adı Gönen Köy Enstitüsü olan şimdiki adıyla Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1986’da mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde, Yönetim-Organizasyon alanında Yüksek Lisans yaptı. Taşova Kaymakam Vekilliği, Harmancık, Bahçesaray, Narman, Kelkit Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Siirt, Sakarya Valilikleri yaptı. 7 Mart 2007 tarihinde Trabzon Valiliğine atanmıştır. İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 2009 tarihli kararıyla Şanlıurfa Valiliği görevine atanmıştır.
Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz
Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz

Seyfettin Yılmaz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Müşaviri oldu. Adana Orman Bölge Müdürü, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi olarak çalıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. TBMM İdare Amiridir.

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz

İsmail Ok

Öğretmen; Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünü bitirdi.Kimya öğretmeni ve Balıkesir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Ocakları Üyesidir.

 

Bilinen ve bilinmeyenler olmak üzere daha birçok kişi mevcut Başkanlığa karşı olan, Bunları tek tek saymayacağız.

Bizler için neden Hayır dedikleri, yani Hayır ın sebepleri önemli …

Türk Milliyetçileri hayır diyor

MHP nin ağır topları arasında yer alan isimler teker teker hayır diyeceklerini açıklıyorlar.

MHP deki eski ve yeni görev yapan bazı vekiller ve eski ülkücüler Türk Milliyetçileri Hayır diyor Organizasyonu Komitesi kurdu.
Saadet Partisi – Büyük Birlik Partisi benzeri referandumda Hayır oyu vereceğini açıklayan partiler ile temasa geçecek olan komite Hayır kampanyasında bir kişiyi hedef almadıklarını açıkladı.

Bu konu hakkında haberimizi okumak için

Alparslan TÜRKEŞ ve ERBAKAN ın başkanlık sistemi hakkında hakkında görüşleri

 

Neden Hayır Vermeliyiz ?

 

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz

 

Başkanlık sistemi Hayır resimleri

 

 

Neden Evet demeliyiz

Gelelim Evet cephesine. Meclisteki AKP nin neredeyse tamamı evet cephesinde yer alıyor. MHP ise önemli muhaliflere rağmen destekliyor.

Peki neden başkanlık sistemini savunuyorlar ?

 

 

İki farklı görüş var ortada, 2 görüşte yaptığının doğru olduğunu belirterek diğer görüşü yalanlıyor. Başkanlık sisteminin avantajlı olduğundan bahsedenler, Hayırcıların yalan söylediklerini söylerken, Diğer grup ise evetçileri yalancılıkla suçluyor.

Peki doğrusu ne ?

Yeni Anayasa neler içeriyor ?

Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, “Bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25’ten 18’e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Düzenlemeyle, devletin başı olan cumhurbaşkanına yürütme yetkisi de veriliyor.Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılmasını öngörüyor. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşüp, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilmesi imkanı tanıyor.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Genel seçime 1 yıl ve daha az kalmışsa, TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek.

Cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

Düzenleme ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor.

Teklifle anayasanın “cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine” ilişkin maddede de değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı getiriliyor.

Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.

Teklife göre, cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü’nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verecek.

 

Fakat başkanlık sistemi tartışmaları hala devam ediyor, ve uzunca bir süre devam edecek gibi gözüküyor.

Referandum da Evet mi, Hayır mı demeliyiz ? Haber  referandum demeliyiz

Leave a Reply