Menu

Nasıl konuşuruz

Dudaklarınızın arasına bir ot yaprağı yerleştirip, baş parmaklarınızia ağzınızın iki yanından bastırarak üflediğiniz zaman düdük öttürür gibi bir ses çıkarmayı siz de denemişsinizdir. Denediyseniz, ses çıkarırken yaprağın dudaklarınız arasında titreştiğini hissetmişsinizdir. işte sesin gerçek nedeni bu titreşimdir.

Konuşma sırasında ses tellerinin titreşimi

Şimdi parmağınızı boğazınızın ortasındaki gırtlak çıkıntısına hafifçe bastırır ve «coco» diye bir ses çıkarırsanız, bu titreşim-i orada da hissedebilirsiniz. Sesinizi “kestiğiniz zaman, titreşim de durur. “Gırtlak çıkıntısının içinde iki ses teli» vardır. «coca» derken soluğunuz bu teller arasından geçer ve onları titreştirir.

Nasıl konuşuruz İlginç Bilgiler

Harflerin Sesi , 9 Bir at yaprağı üzerinden üflerken çıkardığımız sesler-birbirine çok benzer. Fakat konuştuğumuz zaman çok çeşitli sesler çıkarırız: Yüksek ve alçak, kalın ve ince, kısa ve uzun. Bunun nedeni, ses tellerimizle çıkardığımız sesleri değiştirebilmemizdir. Gırtlakta bu ses tellerinin durumlarını değiştiren kaslar vardır. Fısıldarken bunları hafif bir soluklu kımıldatır, bağırırken de bol solukIa titreştiririz.

Dilimizi ve dudaklarımızı kımıldataralk da bu sesleri ağız ve burundan çıkarlarken yine değiştirebiliriz. Alfabedeki her harfin sesi, ses tellerini, dudaklar ve dili özel şekillerde düzene getirerek çıkarılır. Örneğ’n ımı sesini çıkarırken ağzınızı hemen hemen kapatır ve sesi burundan çıkarırsınız. «Ln sesini çıkarmak için d’lin’zin ucunu dişlerinizin hemen arkasında üst damağınıza değdirmeniz gerekir. «P» sesi ise dudaklar arasından küçük bir patlama şeklinde çıkar. Yalnızca birkaç ses vardır ki, ası bunlardan biridir. Sadece ağız içerisinde çıkarılır.

Nasıl konuşuruz İlginç Bilgiler

Leave a Reply