Menu

Müslümanlık ve Araplar

Müslümanlık dininin indirildiği Muhammed Arabistan ’da 6. yüzyılda doğdu. Arabistan’ın çoğu çöllerle kaplıydı ve pek çok köy vahaların yanına kurulmuştu. Hz. Muhammed büyük bir ticaret kenti olan Mekke’de büyüdü. 40 yaşına geldiğinde İslam Peygamberi oldu. Mesajı şuydu: “Tek bir Tanrı vardır ve Muhammed de peygamberidir.” Hz. Muhammed’in öğretileri Mekke’de ki zengin tüccarları rahatsız etti. O ve takipçilerine saldırıldı ve Hz. Muhammed’in vaaz vermesi yasaklandı. 622’de rakip şehir Medine’ye gittiler. Bu yolculuğa Hicret denir. İslam’ın başlangıcını belirler. Hicri takvimde bu yıl 1. yıldır. İslam’ı benimsemiş olanlara Müslüman denir. İslam’ın kitabı Kuran dır, Hz.Muhammed’in 632 ’deki ölümünden sonra Araplar Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı İslam altında birleştirmek için yola çıkmışlardır. Mısır’daki ve Suriye’de ki Hristiyanlar dahil olmak üzere pek çok insan katı olmayan bu Arap yönetimini kabul etmiştir. Farklı dinlerden olan İnsanlara zulmedilmemiştir.

Müslümanlık ve Araplar Haber  muslumanl araplar

Müslümanlık nasıl yayıldı

İslam’ın liderine halife deniyordu. Hem yönetici hem de dini bir önderdi. Kimin halife olacağına dair çatışmalar çıkıyordu ve 656 yılında üçüncü halife öldürüldü. Bundan sonra İslam Sünni ve Şii olmak üzere iki kola ayrıldı. Bir iç savaştan sonra Suriye’deki Emeviler kontrolü ele geçirdiler. Şam’da yaklaşık 100 yıl boyunca onlar hüküm sürdüler. Abbasi ailesi Şii desteğiyle Emevileri 750 yılında devirdi. İslam’ın merkezini Suriye’den Irak’a taşıdılar ve başkenti Bağdat yaptılar. İslam artık bir Arap imparatorluğu değildi. Diğer topluluklar özellikle İranlılar önemli görevlere geldiler. Memluklar denilen köle kökenli askerler ordu gücü haline geldi.
Halifeler güçlendi. İslam dünyasında yaklaşık dört sınıf insan vardı. En üstte Arap Müslümanları vardı, bunları Arap olmayan Müslümanlar sonra diğer dinlerden insanlar ve köleler takip ediyordu.

İslam’ın altın çağı

Halifelerle birlikte yeni bir uygarlık doğdu. Kütüphaneleri ve rasathaneleriyle İslam, Avrupa’daki Hristiyanlığın bilgilerinden ötedeydi. Alimleri antik Yunan, Mısır, Ortadoğu ve Asya’dan gelen bilgileri öğreniyorlardı. Ayrıca daha iyi yönetiliyordu ve daha hoşgörülüydü. Karşılayabilecek olan her Müslüman Mekke’ye hacca gitmek zorundaydı ve tüccarlar Hindistan ve Çin gibi yerlere giderek lüks eşyalar satın alıyordu. Bu yolculuklarda dünyayı
daha iyi tanıyorlardı. İslam sanatta ve mimaride yeni tarzlar da yarattı.

Müslümanlık ve Araplar Haber  muslumanl araplar

One Response

Leave a Reply