Menu

MATEMATİK taslak öğretim programı görüş raporu

MATEMATİK taslak öğretim programı görüş raporu incelemesi ;Güncellenen öğretim programını konuların sadeleştirmesi ve kazanımların düzenlenmesi açısından olumludur. Ancak bir konunun birkaç parçaya bölünüp her yıla bir parçasının işlenmesi bütünlüğü bozmaktadır.

Güncellenen programın dikkat çekici noktalarından biri olan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın faydalı olacağını düşünülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmada yetersiz olan öğretmenler, kazanımlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl kullanması gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve kazanımlarda kullanabileceği materyaller öğretmenlere sunulmalıdır.

Güncellenen matematik öğretim programına yönelik hazırlanan ders kitaplarının daha kaliteli olması gerekir. Güncellenen matematik öğretim programında hemen her konunun günlük hayattaki yeri ve icat edeni hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu müfredat programı her ne kadar öğretmenlerin fikir ve düşüncelerine sunulmuş olsa bile hiç MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ten bahsedilmemiş olması eleştirilecek konulardandır.

Aşağıda lise matematik dersinin sınıf bazında çıkarılan ve eklenen konuları belirtilmiştir. Aynı zamanda üniversite sınavında sorulmayacak konularda aşağıda belirtilmiştir. Ancak çıkarılan bazı konuların çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bunu için niye müfredattan çıkarıldığı öğretmenlere anlatılmalıdır.

Müfredat programının üç sene önce değiştirildiği gözden kaçırılmamalıdır. Dokuzuncu sınıftan başlayıp on ikinci sınıfa gelen bir öğrencinin müfredatının tekrar değişmesi öğrenciye ve velisine kesinlikle anlatılmalıdır.

Matematik Dersi Programından Çıkarılan Konular

 1. SINIF

Veri Sayma Olasılık

 • Alt çeyrek, üst çeyrek ve çeyrekler açıklığına yer verilmez.
 • Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.

Kümeler

 • Kombinasyon gerektiren problemlere girilmez.
 • Denk küme kavramı verilmez.
 • Kartezyen çarpımla küme işlemleri arasındaki ilişki verilmez

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

 • İçerisinde aralık bulunan Kartezyen çarpım kümelerinin grafik gösterimleri verilmez

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözümü

 • |? + ?| ± |? + ?| gibi birden çok mutlak değerli ifade içeren denklem ve eşitsizliklere girilmez.

Üslü İfadeler ve Denklemler

 • Köklü ifadelerde sonsuza giden iç içe köklerle yapılan işlemlere yer verilmez.

problemler çözme

 • faiz, işçi-havuz, saat problemlerine girilmez.

Üçgenler

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde ederken

 • İç ve dış teğet çemberlere girilmez.

Üçgende  kenarortay

 • Kenarortay uzunluğu formülle hesaplatılmaz.

Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplama

 • İbn-i Yunus, Ebu’l Vefâ, El Battanî, Nasîrüddin Tûsî‘nin trigonometri alanına yaptıkları katkılardan bahsedilir

Üçgenin alanı ile ilgili problemler

 • Üçgenin alanı, bir kenarı ile bu kenara ait yükseklik kullanılarak hesaplatılır, diğer alan bağıntılarına girilmez.

Fonksiyonlarla ilgili problemler

 • parçalı fonksiyonlarda bu işlemlere girilmez.
 • İlk şifre çözme tekniklerine bilgin El Kindî’nin katkıları vurgulanır.

10.SINIF

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili problemler

 • Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özelliğinin olduğu gösterilmez; değişme özelliğinin olmadığı örneklerle gösterilir.
 • Parçalı tanımlı fonksiyonların bileşkesine girilmez.

polinomların Çarpanlara Ayrılması

1)Bir polinoma terim ekleyerek veya polinomdan terim çıkararak çarpanlara ayırma uygulamaları yapılmaz.

2) Çarpanları polinom olmayan ifadelerde çarpanlara ayırım uygulamalarına yer verilmez

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem

 • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin tarihsel gelişim sürecine (Brahmagupta) ve bu süreçte rol alan Türk İslâm kültüründen (Harezmî, Abdulhamit İbn Türk) önemli şahsiyetlerin çalışmalarına yer verilir.

Özel Dörtgenler

 • Origami, tangram gibi uygulamalar yapılır.

Katı cisimler

 • Üçgen, dörtgen ve altıgen dik prizma/piramit ile sınırlandırılır. Diğer prizmalara geçilmez.
 1. SINIF

İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler

 • üslü ve köklü ifade içeren denklemlere yer verilmez.

Çemberde Teğet

 • İki çemberin ortak teğetine girilmez.

Trigonometrik Fonksiyonlar

 • Ters trigonometrik fonksiyonlardan bahsedilmez.
 • Dönüşüm formüllerinden bahsedilmez.
 1. SINIF

Dönüşümler

 • Doğrunun doğruya göre simetrilerine yer verilmez.

Diziler

 • alt dizi verilmez.
 • Toplam sembolü tanıtılır ancak özellikleri verilmez.

Limit ve Süreklilik

 • sonsuz için limit, sonucu ± ∞ olan ya da belirsizlik içeren durumlara girilmez.
 • Limitin tarihsel gelişiminden ve Salih Zeki’nin bu alana katkılarından bahsedilir.

Türev

 • kapalı ve parametrik fonksiyonlar türev kurallarına yer verilmez.
 • Eğik ve eğri asimtottan bahsedilmez

Olasılık

 • Deneysel ve Teorik Olasılık ilave edilmiştir.

Uzayda Doğru ve Düzlem

 • Üç dikme teoremi dışındaki uygulamalara yer verilmez.

 

 

ÜNİVERSİTE  SINAVINDA SORULMAYACAK KONULAR

MATEMATİK

Taban Aritmetiği kaldırıldı

İşlem Konusu kaldırıldı

Bağıntının Özellikleri kaldırıldı

Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı

Matris Determinant kaldırıldı

Toplam Çarpım  kaldırıldı

Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı

Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı

İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı

L Hospital kaldırıldı

Ters Dönüşüm Formülleri kaldırıldı

Öklit Algoritması eklendi

Bilinçli Tüketim Aritmetiği eklendi

GEOMETRİ

Karnot teoremi kaldırıldı

Trigonometri-1 eklendi

Seva ve Menelaus teoremleri kaldırıldı

Köşegen sayısını veren formüller kaldırıldı

Çemberde uzunluk kuvvet ekseni kaldırıldı

Küre kapağı, küre kuşağı, küre parçası kaldırıldı

Vektörel ve parametrik denklemler kaldırıldı

Dönüşümlerden homoteti kaldırıldı

Çember Analitiğinden kuvvet kuvvet ekseni çember demeti kaldırıldı

Konik ayrıtları kaldırıldı

Uzay Analitiği kaldırıldı

Fraktal Kaplama Süsleme kaldırıldı

MATEMATİK taslak öğretim programı görüş raporu Haber taslak retim raporu program matemat

Leave a Reply