Menu

Martin Luther Kimdir ?

Martin Luther, 1492 yılında Cristoforo Colombo (Kristof Kolomb) Amerika’yı keşfettiğı zaman dokuz yaşındaydı. Almanya’da yaşıyordu ve babası bir maden işçisiydi. Martin akıllı bir çocuktu. Üniversite öğrenimi yaptı, sonra papaz oldu. Kısa bir süre geçince de, Elbe ırmağı kıyısındaki Wittenberg kasabasında yeni açılan üniversitede kendisine profesörlük görevi verildi.

O zamana kadar birçok kimseler arasıra neyin doğru, neyin yanlış olduğu ‘hakkında düşüncelerini açıklamışlar, yanlış buldukları şeyleri de protesto etmişlerdi. Ama hiç birinin protestosu, Martin Luther‘in protestoları . kadar büyük değişikliklere yol açmadı.

Luther, önce Indulgence adı verilen günah bağışlama belgelerinin parayla satılmasını protesto etti. O sırada Avrupa’da yaşayan’her.kes, bu dünyadaki yaşayışı sırasında yaptığı kötü işlerden ötürü öldükten sonra Arınak (Araf) ta mutsuz ve korkunç yıllar geçirerek cezalandırılacağına inanıyordu. Ruhu burada arınacak, cennete gitmeden önce ruhu günahlarından temizlenecekti. Ayrıca, eğer günah işleyenler yaptıkları kötü işlerden ötürü yürekten bir pişmanlık duyarlar, kilise için bazı işler yaparak ya da para ödeyerek bu pişmanlığı yürekten duymakta olduklarını gösterirlerse, Papa’nın Arınakta geçirilecek yılları kısaltabileceğine de inanıyorlardı.

Martin Luther Kimdir ? İlginç Bilgiler  martin luther kimdir

Fakat birçok papazlar ve keşişler, parayı ödeyen insanın yürekten pişmanlık duyup duymadığına değil, onlardan para toplamaya daha çok önem veriyorlardı. Kilisedeki birçok kimseler bu konuyla ilgili protestolarda bulunmuştu. Fakat Luther’in protestoları matbaanın icadı sayesinde çok daha uzaklarda yaşayan insanlara kadar ulaşabildiği için çok daha geniş şekilde yayıldı ve duyuldu.

Luther’in İlk Protestosu

Luther ilk protestosunu, günah’bağışiama beigeleriyle ilgili görüşlerini özetleyen bir yazıyı Wittenberg’deki kilisenin duvarına asmak suretiyle yaptı. Latince olarak yazdığı bu görüş ve düşüncelerini, üniversitenin ilân asma yeri olarak kullandığı kilisenin duvarına bir çiviyle çivilemişti. Fakat yazıları hemen Almancaya çevrildi ve basıldı. Kısa bir süre sonra, Wittenberg’e hiç gelmemiş olan insanlar da bu düşünceleri öğrenmişlerdi.

O sıralarda Papa, Roma’daki St. Peter katedralini yeniden yaptırmaya başlamış olduğu için büyük ölçüde para toplamaya çok önem veriyordu. Bunun için de Luther’in, herkesin önünde, günah bağışlama belgelerinin pa’ rayla satılması hakkındaki sözlerinin yanlış olduğunu kendi ağzından açıklamasını istedi. Fakat Luther bu mesele üzerinde düşündükçe, güçlü Papa’nın, kendisi gibi küçük bir papazdan daha haklı alabileceğinden daha ,çok şüphe etmeye başladı. Papa’nın ancak Kutsal Kitabın (incil) da söylediği şeyleri söylediği zaman haklı olabileceğine daha çok-aklı yatıyordu. Kilise için bu çok yeni bir fikirdi. çünkü Kilise, Kutsal Kitaptaki yazılarda ne demek istendiğini halka ancak Papa’nın ‘ve rahiplerin anlatabileceğine inanıyordu.

Luther’in Fikirleri Avrupa’ya Yayılıyor Böylece büyükbir tartışma başladı. En sonunda Luther’den,’ Kutsal Roma imparatorlağunun, büyükiparlamentosundaki bir toplan’ two katılımcısı istendi.’ O’ yıl, yeni 1521’de, Parlamento (gerçek“ adıyle Diet) ‘Almanya’. daki katedral Şehri Worms’da toplandı, bu toplantıya da doğrudan ”doğruya imparator Karl VI. baskanlık etti. Papa” gibi, Worms Dıeıı de luther’irı, görüslerinin yanlışlığına karar verdi. Fakat Luther protestolarına devam etti. Zamanla Kuzey Avrupa’daki birçok kimseler Luther’in doğru söylediğine inandılar.“ Kutsal Kitabı kendi kendilerine ve Latince değil: fakat kendi ulusal dillerine çevrilmiş baskılarından okumaya başladılar.

Papa’ nın doğru söylediğinden bu şekilde kuşkulanma, başka birçok sonuçlar doğurdu. Halk bütün papazların da kendileri gibi sıradan birer insan olduklarına ve yanılabileceklerine inanmaya başladı. Onların da kendileri gibi evlenebilecekleri. manastırların kapatılması gerektiğini söylemeye başladılar.

Luther de 1525’te eski bir rahibeyle evlenmiştir.

Martin Luther Kimdir ? İlginç Bilgiler  martin luther kimdir

Leave a Reply