Menu

Kurbağalar hakkında ilginç bilgiler

Kurbağalar ilgi çekici bir hayvan türüdür. Çünkü hem karada, hem suda yaşayabilirler. Bu yüzden onlara “iki yaşayışlı ” adı verilir. Yumurtadan çıktıkları zaman, solungaçlarıyla solunum yapan bir su hayvanı olarak yaşamaya başlar, sonra akciğerleriyle solunum yapan bir kara hayvanı haline gelirler. Dünyanın her tarafında, durgun ya da ağır akan bir su bulunan her yerde, kurbağa bulunur.

Kurbağalar Böcekleri Nasıl Yakalar?

Kurbağalar hakkında ilginç bilgiler İlginç Bilgiler  kurba ilgin bilgiler

Kurbağanın dili ağzına ön taraftan bitişiktir, ucu da boğazına doğru uzanır. Fakat dilini dışarı da çıkarabilir, böylece önünden geçmekte olan herhangi bir böcegi yakalayabilir. Dili geriye doğru rahatça kıvrılabıldıgi için yakaladığı avını kolaylıkla boğazına dek götürebilir. Üstelik dilinin üzeri yapışkan bir maddeyle kaplıdır; Bundan ötürü kurbağanın diline sürünen bir böcek bir daha kurtulamaz.

Kurbağa Nasıl Sıçrar?

Kurbağa çok iyi sıçrayabilen bir hayvandır, böylece bir tehlikeyle karşılaşınca çabucak ileri Sıçrayarak kendini kurtarır. Dört bacağı vardır.

Öndeki iki” bacağı kısa ve zayıf, arka bacakları“ uzun ve kuvvetlidir. Kurbağa hem sıçrarken, hem yüzerken arka bacaklarını aynı anda geriye dogru tekme atıyormuş gibi iter;

Bir Kurbağanın Hayatı Yumurta su içine bırakıldıktan birkaç gün “sonra tatar adı verilen yavru kurbağa çıkar.

Önceleri bu yavru yüzemez ve bir şey  yiyemez. Gövdesinin altındaki minicik iki sorguçla su içindeki bir bitkiye yapışıp durur Yavaş yavaş bir ağız ve gözleri meydana geIir, kuyruğu da biraz daha uzar. Sonra yavru kurbağanın solunum organı olan solungaçlar kaybolur. Solungaçlar yerine akciğerleri gelişir, böylece küçük kurbağa ortaya çıkar.

Kurbağalar hakkında ilginç bilgiler İlginç Bilgiler  kurba ilgin bilgiler

Leave a Reply