Menu

Kulak Çınlaması Neden Olur ?

Genel olarak, kulak çınlaması kulakta bir miktar yaralanma ile başlar. Gürültü travması, başın bir yere vurulması ya da hastalığa bağlı yaralanmalar sonucu da kulak çınlaması olabilir.

Mevcut teoriye göre, dorsal koklear çekirdeği adı verilen beyin sapının bir kısmı yaralanmaya uyum sağlamaya çalışır, ancak bunu yaparken hayali sesleri yaratır. Kulak çınlamasının nedenlerinden bazıları çok ciddi olabilir ve bazı altta yatan patolojinin göstergesi olabilirken, vakaların çoğunluğu daha az ciddidir.

Kulak Çınlaması Neden Olur ? Sağlık  nlamas neden kulak

Kulak Çınlaması

Kulak çınlamasının patolojik nedenleri arasında kafa travması; felç, menenjit ve ensefalit gibi CNS’yi etkileyen rahatsızlıklar yatabilir, intrakranyal hipertansiyon, anevrizma, aort stenozu veya karotid arter stenozu gibi kardiyovasküler bozukluklar da çınlama nedenleri arasındadır. Tinnitus, vestibüler Schwannom olarak bilinen kanser tipinde bulunur ve genellikle akustik nöromada bulunur. Tinnitus, vestibüler (denge) problemlerle birlikte, iç kulakta sıvı denge mekanizmasının ciddi bir bozukluğu olan Ménière hastalığında da ortaya çıkabilir.

Diğer olası nedenler vasküler tümörler veya geniş arteriovenöz malformasyonlardır. Lermoyez sendromu, kulak çınlaması, işitme dalgalanmaları ve vertigo ile karakterize Meniere hastalığına benzer akut bir durumdur. Meniere hastalığının aksine ilerici olarak düşünülmez, ancak daha genç yaşta grev yapar.

 

Meniere hastalığı gibi, Lermoyez sendromuna iç kulaktaki hidrolik basınç artışına neden olur. Hasta, düşük frekanslı işitme eşiğinde yükselme yaşar ve akut ataktan birkaç gün önce giderek kötüleşir.

 

Graves hastalığı gibi koşullarda olduğu gibi hipertiroidi, kulak çınlaması için olası bir diğer nedendir. Karşıt durum olan hipotiroidizm sıklıkla çınlama ve işitme kaybına neden olur. Tiroid hastalarının işitme kaybını önlemek için periyodik olarak tiroid hormon düzeylerini izlemesi gerekir.

Kulak çınlaması bazen Wilson hastalığında görülür, karaciğerde bakır biriken kalıtsal bir durumdur.

İşitme kaybı ve kulak çınlamasının başka bir nedeni, Paget kemik hastalığıdır; bu, artmış kemik döngüsü ve iskeletin ayrı bölgelerindeki genişleyen alanlardan kaynaklanan bir bozukluktur. Paget hastalığının genetik (ailevi) bir bileşeni vardır ve yaşlı insanlarda daha sık görülür. Bir çalışmada, Paget hastalığı olan hastaların% 61’i aynı yaş grubundaki sağlıklı hastaların% 36’sına karşılık çınlama bildirmiştir. Paget hastalığı birçok insanın düşündüğü kadar seyrek değildir.

Kulak Çınlaması Neden Olur ? Sağlık  nlamas neden kulak

Patolojik olmayan Kulak Çınlaması

Çeşitli patolojik olmayan sorunlar da kulak çınmasına neden olabilir. Başlangıç ​​faktörü değişiklik gösterse de, süreç genellikle kulak veya kulak çevresindeki  ilk yaralanmalarla başlar, tek başına kulak çınlaması üretebilir veya almayabilir. Daha sonra beyin sapı devreye girer ve kulak çınlaması üretilir.

Sesler ve fiziksel duyular kulaktan kaynaklanıyor gibi görünse de, araştırmacılar, sinir uyarılarının kulağın kendisinde değil, akustik sinyaller için beyin sapının röle noktası olan dorsal koklear çekirdekte (DCN) üretildiğine inanıyorlar  Farklı tinnitus tipleri, hastaya göre belirgin olarak farklı his ve ses verir. Bir hasta aynı anda bir kulakta bir tür çınlama ve diğer kulaktaki bir başka Kulak çınlaması deneyimleyebilir.

Kulak çınlamasının patolojik olmayan nedenleri arasında;

Gürültüye bağlı işitme kaybı

Bazı araştırmacılar, gürültüye bağlı işitme kaybı ve akustik travmanın yetişkinlerde kulak çınlamasının en yaygın nedeninin olduğuna inanıyorlar. İşitme kaybı ve Kulak çınlaması arasındaki ilişki çok iyi kurulmuş olup işitme kaybına neden olan her şeyin otomatik olarak kulak çınlamasına neden olduğu varsayılmaktadır.

Gürültüye bağlı işitme kaybı, gürültünün kaynağına bağlı olarak tek taraflı ya da bilateral olabilir ve çoğunlukla yüksek ses seviyelerine karşı toleransı düşüren hiperaküs eşlik eder. Örneğin, yüksek sesler sert, rahatsız edici veya acımasız gelebilir. Hafif akut gürültüye bağlı işitme kaybına da kulak dolgunluğu hissi eşlik eder. Yüksek ses seviyesi  kokleadaki saç hücrelerini öldürmekle kalmaz aynı zamanda akustik sinir ve dorsal koklear çekirdeğindeki nöronları öldürür. Bir teoriye göre, bu sinirlerdeki otomatik tamir işlemi, kronik kulak çınlamasının başlıca nedenidir. Konvansiyonel odyoloji testleri, gürültüye bağlı işitme kaybının teşhisinde hala çok önemli olmakla birlikte, otoakustik emisyon testi şimdi gürültüye bağlı işitme kaybı için kesin test olarak kabul edilmektedir.

Zehirli maddeler Kulak çınlamasına Neden Olabilir.

Salisilat, aspirin, ibuprofen ve diğer NSAID’ler, kışlık yeşil, antibiyotikler, sisplatin, kinin, kobalt, sumatriptan, furosemid, hidroksiklorokin, etakrinik asit, bümetanid, amfoterisin B, cıva gibi ağır metaller, Wellbutrin  gibi antidepresanlar ve muhtemelen kafein kulak çınlamasına neden olabilir. Bu listeye kafeinin dahil edilmesi tartışmalıdır. Salisilatlar, oksidatif fosforilasyonun ayrılmasıyla, ATP üretimine müdahale ederek etki gösterebilir.

Yaşlanma Kulak Çınlaması Nedenidir

Yaşlanma, inhibitör nörotransmitter glisin salgılayan hücrelerin kaybına neden olur. Glisin kapalı veya önleyici sinyali bir nörondan diğerine taşır. Glisin taşıyan sinir lifleri yaşlılık ya da diğer faktörlerden kaybolduğunda, kapalı sinyal de kaybolur ve belirli diğer nöronlar kendiliğinden ateşleyerek sorunu  tetikler.

  • Kas ve kulak çınlaması aynı taraftadır
  • Vestibüler veya nörolojik anormallikler yoktur.
  • Ton ve konuşma odyometrisi daima simetrik ve normal sınırlardadır.

Bu nedenle, sorun nedeninin belirlenmesindeki ilk adım bir işitme testi almaktır. İşitme normalse ve patolojik nedenler ortadan kaldırılabilirse, olası bir kas, diş veya TMJ problemine işaret eder.

Kas duyusal sinyallerinin kaynakları, propriyoseptif (konum) ve kutanöz (dokunmatik) projeksiyonlardır. Kulak çınlaması (ağrı) sinyalleri, kulak çınlamasına katılmaz.

Orta kulak enfeksiyonu

Yakın tarihli bir Polonya kökenli bir araştırma grubu çalışması, 35 yaşın altındaki hastalarda sorun vakalarının üçte ikisinin üzerinde enfeksiyon nedeniyle meydana geldiğini ortaya koymuştur . Çocuklarda sık görülen orta kulak iltihaplarına otitis media adı verilir. Bu bir viral veya bakteriyel enfeksiyon olabilir. Belirtiler otalji (kulak ağrısı) ve geçici sensorinöral işitme kaybıdır. Bu hastalar yüzme faaliyetlerinden kaçınmalıdır.

Aşırı hidrasyon ve dehidrasyon

Aşırı sulu hale gelen hemodiyaliz hastalarında, kas krampları ve diğer semptomlar ile birlikte sorun meydana gelebilir Bazı kulak çınlaması hastalarında semptomlarının fazladan su veya alkolsüz içecekler içilmesiyle daha da kötüleştiği bildirilmektedir.

Kulak Çınlaması Neden Olur ? Sağlık  nlamas neden kulak

Leave a Reply