Menu

Kristof Kolomb’un Hayatı

Kristof Kolomb:  Denizciler uzun zamandan beri Avrupa’dan Asya’ya giden yolu kısaltacak ve daha tehlikesiz bir yol aramaktaydılar. Çünkü Avrupalı tacirler, Marco Polo’nun iki yüz yıl önce Asya’da görüp anlattığı büyük zenginlikleri görmeyi çok istiyorlardı.

Kristof Kolomb'un Hayatı İlginç  kristof kolomb hayat

Kolomb’un bu büyük serüven için gemilere ve paraya ihtiyacı vardı. Önce Portekiz Kralı John’a baş vurdu. ‘Fakat en sonunda onun isteğini ispanya Kralı Ferdinand ile Kraliçe lzabella kabul etti. Çünkü bu kral ve kraliçede Doğu’daki altınları ‘ve sömürgeleri ele geçirmek isteğine kenudilerini kaptırmışlardı. _ Böylece 6 eylül 1492’de, iki haftalık sıkı bir hazırlıktan sonra Cristcforo Colombo, Asya’ ya gitmek amacıyle Kanarya adalarından yola çıktı. Bu geziye üç gemiyle çıkıyordu. Birisi 100 tonluk Santa Maria gemisiydi. Ötekiler daha da küçüktü. Yolunu bulabilmek için de elinde adi bir pusuladan başka birşey“ yoktu. Henüz hiç kimsenin bilmediği bu koça okyanusa açılmak, gemicileri korkutmuştu.

Kolombo’ ya güvenmiyorlardı. Hele pusulaları garip zikzaklar çizmeye başlayınca, yüreklerine büsbütün korku düştü. Koca ve bomboş okyanusta kaybolmuş olduklarına inanıyorlardı. Aradan otuz gün geçip de kara görünmeyince, baş kaldırdılar.

Kristof Kolomb için bu çok tehlikeii bir andı. Çünkü hiç belli etmeksizin, o da korkuyordu. Çok daha önceden Asya’ya varabileceğini düşünmüştü, çünkü dünyanın, pek küçük olduğuna inanıyordu. Fakat gemicilerinin” kendisini öldürmelerini göze alarak yoluna devam etmeye karar verdi.

Kristof Kolomb neyi bulmuştur ?

Ekim ayının son günlerinde Haiti ve öbür Karaib adalarını keşfettiler. Fakat birkaç ay sonra İspanya’ya döndükleri zaman, göğüslerini kaborta kaborta <<Asya’ya gittik!» diyorlardı. Gördükleri adaları Hindistan kıyısı açıklarında sanmışlardı. Bu yüzden o adalara Batı Hint adaları adını vermişlerdi.

Hiç farkına varmadan,  Kristof Kolomb gerçekte Amerika’yı bulmuştu!

Kristof Kolomb'un Hayatı İlginç  kristof kolomb hayat

Leave a Reply