Kanuni Sultan Süleyman Dönemi


Mart 23, 2017
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Rate this post

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi : (1520-1566) Yavuz Sultan Selim’in yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayıp Edirne yolunda ölümü üzerine Kanuni, padişah oldu (1520). Yavuz O’ na çok güçlü bir ordu, zengin bir hazine, tecrübeli devlet adamları ve ünlü komutanlar bırakmıştı. Kanuni’nin rakibi bulunmadığı için, zamanında saltanat kavgaları olmadı; ama tahta çıktığının ilk yıllarında ülkede’ bazı iç isyanlar baş gösterdi. Bunların en önemlileri Canberdi Gazali isyanı (1521), Vezir Ahmet Paşa isyanı (1524), Kalender isyanı (1527) ve Baba Zünnun isyanı (1527) dır. Fakat bu isyanlar hemen bastınlarak elebaşıları idam edildi.

Kanuni Sultan Süleyman’ ın padişahlık yılları, osmanlı İmparatorluğunun her yönden en parlak çağını meydana getirir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İlginç Bilgiler sultan suleyman kanuni donemi

Neden Kanuni denmiştir

Kanuni Sultan Süleyman, uzun süren saltanat yıllarında önemli zaferler kazanmakla beraber birçok kanunlar da yaptı.

Bundan ötürü kendisine Kanuni Sultan Süleyman‘ denildi. Kanuni, Fatih zamanında alınamayan Belgrat şehrini ele geçirdikten sonra Macaristan’a yürüdü. Mohaç’ta Macar kralını” yenerek bütün Macaristan’ı aldı (1526). Arkasından Avusturya ‘nın başşehri Viyana’ yı kuşattı (1529). Doğu’da İran üzerine yürüdü ve bu devletin elinde bulunan Irak’ı, bu arada Bağdat şehrini aldı.

Kanuni nin denizlerdeki başarıları

Kanuni zamanında denizlerde de büyük başarılar sağlandı. Rodos alındı Batılıların Osmanlı Devleti aleyhine hazırladıkları büyük Haçlı donanması Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Preveze deniz savaşında yenilgiye uğratıldı (1538).

Tam 46 yıl padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman, ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş, Türklüğün adını şanla, şerefle yükseltmiştir. Ömrünün son günlerinde Almanya |mparatorluğuna karşı savaş açtı. Bu savaşta Zigetvar kalesi zaptedildi. Büyük hükümdar bu sırada ve Savaş meydanında öldü (1566) Ölümü orduda ve bütün Türklerin kalbinde derin bir acı yarattı.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İlginç Bilgiler sultan suleyman kanuni donemi


Kanuni Sultan Süleyman Dönemi haberine benzer haberler :

"Kanuni Sultan Süleyman Dönemi" yazısı hakkında yorumlar

Görüşlerin bizim için çok önemli.