Menu

Kadın hakları için savaşan kadınlar

Kadın hakları denilen olguda mücadele nasıl başladı. Kadın hakları için mücadele etmiş kadınlar kimler. Bu harekete ne zaman ve nasıl başladılar.

1912 yılının mart ayında bir sabah yüzlerce kadın, ellerindeki çekiçleri manşonlarının içine saklayarak Londra’nın West. End bölgesinde yürüyüşe başladılar. Bu uslu görünüşlü kadınlar bir yere gelince birden çekiçlerini çıkardılar ve caddenin iki yanındaki dükkanların vitrinlerine fırlatmaya başladılar

Hasar korkunçtu. Bu öfkeli kadınların başında, Bayan Pankhurst vardı. 0 Ve kızı Christabel, Parlamentoyu kadınlara oy hakkı vermeye zorlamak için bir dernek kurmuşlardı. Oy hakkına İngilizcede suffrage denilir. Ana ve kızın kurduğu derneğe de bu kelimeden gelen ve oycular anlamına olan sufraget’ler adı verildi.

Kadın hakları için mücadele nasıl başladı ?

Kadın hakları için savaşan kadınlar Kadın Sosyal Medya  kadın haklar

Başlangıçta sufragetler sertlik yoluna sapmayı düşünmediler. Yalnızca ellerinde bayrakları dalgalandırarak, “kadınlara .oy hakkı isteriz!” diye bağıra bağıra siyasal toplantıları bozuyor, dağıtıyorlardı. Başbakan, «bir gün» bu  hakkın kendilerine verileceğine söz verdi. Fakat bu gün bir türlü gelmiyordu.

Sonunda Bayan Pankhurst’ün sabrı tükendi ve hükümete savaş açmaya karar verdi. Bu savaşı, hükümete ait malları yakıp yıkarak yapacaktı. Sufragetler birçok binalarda yangın çıkardılar, telgraf tellerini kestiler. Parlamento bina’sını koruyan polislerle dövüştüler. Bu yüzden yüzlerce kadın tevkif edilip hapse atıldı.

Kadın hakları için savaşan kadınlar Kadın Sosyal Medya  kadın haklar

Ama  ellerinde bayraklar ve dövizlerle kadınlara hapishanede de savaşa devam ettiler. Oy hakkı istiyorlardı. . Açlık grevine başladılar. Bunun üzerine kendilerine zorla yemek yedirildi.

Bayan Pankhurst ve sufraget derneği üyeleri  yine boyun eğmediler. Bazıları üst üste  hemen erkeklerin yardımına koştular.

Bu arada Bayan Pankhurst de ka kadınlar da kendilerine katıldı .Ve kadınlar hapse atıldı. Fakat o da açlık grevine başlayınca kimse yemek yemesi için zorlamadı.  Bu yüzden açlıktan ölme durumuna geldi. Bu arada hükümet bir kanun çıkararak, sufragetlerin iyileştikten sonra tekrar hapishaneye gönderilmelerine karar verdi.

Kadın hakları için savaşan kadınlar Kadın Sosyal Medya  kadın haklar

​Bayan Pankhurst ve sufraget kadın derneği üyeleri hemen erkeklerin yardımına koştular. Başka kadınlar da kendilerine katıldı _ve kadınların çok çeşitli işlerde erkekler gibi çalışabileceklerini gösterdiler. Gerçekten de kadınların yardımı olmasaydı, savaş elbet çok güç kazanılırdı.

1918 yılında, savaş henüz sona ermeden, kadınlara oy verme hakkı tanınmış, böylelikle Pankhuı’st ve arkadaşlarının çabaları boşuna gitmemişti.

Kadın hakları için savaşan kadınlar Kadın Sosyal Medya  kadın haklar

One Response

Leave a Reply