Menu

Johann Sebastian Bach kimdir ?

Bugüne dek yaşamış bestecilerin en büyüklerinden birisiydi. Org müziğini o kadar seviyordu ki, 18 yaşındayken ünlü bir orgçuyu dinlemek için 300 km.’lik yolu yaya yürümüştü.
Johann Sebastian Bach (Yahan Zebastian Bah) 1685 yılında, küçük bir Alman kasabası olan Eisenach (Ayzenah) ta_doğmuştu. Babası müzikçiydi. Kardeşleri, amcaları ve amca çocuklarından bazıları da müzikçiydi. 200 yıl boyunca Bach ailesi üst üste müzikçiler yetiştir
‘mıştı. Bunlardan bazıları kilise orgçusu, bazıları koro şarkıcısı, bazıları da bando çalgıcılarıydı. Aralarında besteci olanlar da vardı. Fakat Bach ailesi içinde en güçlüsü, en ünlüsü Johann Sebastian Baah’tı. İçinizde Batı müziğiyle ilgilenen ve piyano çalanlarınız varsa, Bach’ın eserlerinden birini her halde çalmıştır. Fakat Bach’ın henüz piyano icat edilmeden önce-doğmuş olduğunu biliyor muydunuz? Onun piyano için bestelediği müzik parçaları da aslında org içın bestelenmişti.

Johann Sebastian Bach kimdir ? İlginç Bilgiler Sanat  yabancı atasözleri kimdir
‘Bach ilk Bivanolan Sevmemişti Piyano, Bach 24_yaşına geldiği zaman _icat edildi. istese bu piyanolarla çalınabilecek müzik parçaları besteleye’bilirdi. Fakat bu ilk piyanolar pek iyi değildi ve Bach bunlardan hiç hoşlanmamıştı. Çak daha sonraları, Prusya Kralı Büyük ‘Frederik’in “sarayında kaldığı” sıralarda, saray için yapılmış büyük piyanoları denedi ve onlardan hoşlandı; Fakat artık çok geçti, çünkü kısa bir süre sonra gözleri kör oldu ve öldü.

Bach Kendi Zamanında daha çok bir Orgçu olarak Ün Yapmıştı .

Kendi yaşadığı günlerde Bach bir ‘besteciden’ çok, bir orgçu olarak, ün kazanmıştı. Gerçekten de ömrünün büyük kısmını bir kilise müzikçisi olarak geçirmişti. 18 yaşında kilise orgçusu oldu. Org için besteler yapmaya başladı. Crga c kadar büyük bir ilgi duyuyordu ki, bütün boş vakitlerini başka şehirlerdeki ünlü orgçuları dinlemeye veriyor ve şehirlere yürüyerek gidiyordu.
Bir keresinde de 300 kilometre uzaktaki Lubeck şehrine, zamanının en ünlü orgçusunu dinlemeye gitmek için izin istemişti. Bu büyük müzikçinin org çalışı’nı o kadar sevmişti ki, aylarca o sehirdengpyrllomadl, sonra 300 kilometreyi yine yürüyerek kendi şehrine döndü. İşte bundan sonradır ki, kendisi saray müzikçisi oldu. 15 yıl saray müzikçisi olarak çalıştı. 38 yaşındayken yine kiliseye döndü. Büyük Leipzig şehrine yerleşti ve ömürünün geri kalan kısmını orada geçirdi.
1723 yılında Leipzig’te Thomas kilisesinin müzik yöneticiliğini yaptı. Bundan sonra, daha çok ayinler için koro eserleri yazdı.
Bach, büyük bir aile adamıydı. Iki kere evlenmişti ve 1750 yılında öldüğü zaman 20 çocuğu vardı, Bunların hemen hepsi de iyi birer müzikçi, oğullarından üçü de tanınmış birer besteci oldular.

 

Johann Sebastian Bach kimdir ? İlginç Bilgiler Sanat  yabancı atasözleri kimdir

Leave a Reply