Menu

Hücre nedir ? Hücrenin temel kısımları

Bir damla suyu mikroskop altına koyarsak, birtakım garip saydam görünüşlü yaratıkların kımıldaştıklarını görürürüz. Bu küçük yaratıklar durmadan kıvranır, biçim değiştirirler. Bu küçük yaratıklar hayvanlar aleminin en küçüğü sayılan protozoerlerdir. Bu tek hücreli hayvanlar kendi başlarına yaşayabilirler. Protozoerler bütün organlarımızı meydana getiren hücrelere pek benzerler. Evet, böyle milyonlarca hücre bir araya gelip bütün canlıların organizmasını meydana getirmektedirler.

Hücre nedir ? Hücrenin temel kısımları İlginç Bilgiler  temel nedir hucrenin hucre

Hücrelerin canlılığını sürdürebilmesi için nelere ihtiyacı vardır?

Yani, bizim vücudumuzun her parçası böyle hücrelerin bir araya gelmesinden yapılmıştır. Bir protozoer ile bir insan vücudunu teşkil eden hücrenin arasındaki fark da şudur. Bir protozoer kendi hayatını tek başına yürütebilir. Kendi kendisine yeter, Halbuki organlarımızı meydana getiren hücreler protozoerler gibi özgür değillerdir. Kendilerine verilmiş görevleri yaparlar. Yaşamak için de beraber bulundukları diğer hücrelere ihtiyaçları vardır. Tıpkı biz insanlar gibi onlar da toplum halinde yaşarlar. Nasıl bir insan evini yapacak, besinlerini hazırlayacak, ,yakacağını sağlayacak, başka insanların yardımına muhtaç ise, organizmamızın hücreleri de, bir sürü ihtiyaçlarını sağlayacak başka hücrelere ve onların yardımına muhtaçtırlar.

Bir canlı, ister hayvan olsun ister bitki olsun adeta bir ileri topluma benzer. Onun organizmasını meydana getirir. hücreler sıkı bir iş bölümü ile üzerine düşen işleri ayrı ayrı fakat karşılıklı olarak büyük bir nizam ve intizam içinde yaparlar. Mesela bir kısım hücreler organizmanın askerleridir. Savunma ile görevlidir.

Başka bir nevi “hücreler hareket işini üzerlerine almışlardır.

Hücre nedir ? Hücrenin temel kısımları ve görevleri nelerdir?

Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların vardır.

Her hücre belli başlı iki kısımdan meydana gelir. ‘Bir merkez çekirdek (noyeau) ile onu çevreliyen bir protoplazma adeta bir yumurta gibi hücrenin bünyesini meydana getirir. Hücrelerin ömürleri meydana getirdikleri organizmaya göre kısadır. Bir hücre belli bir gelişme evresine erişince ikiye bölünür. Böylece bir anne hücre iki kız olur. Bu kızlar da büyüyünce edince gene ikiye bölünmek yolu ile anne olurlar. Çocuklar’hücrelerin böylece çoğalması sonunda büyürler. Büyükler organizmalarında bu çoğalma daha yavaşlar. Hücreler vücutların kayıplarını karşılayacak derecede çoğalırlar. Bu bölüşerek çoğalma sırasında kromozomlar da bölünürler. Böylece yeni hücrelere ana hücrelerin bütün özelliklerini götürürler.

Hücre nedir ? Hücrenin temel kısımları İlginç Bilgiler  temel nedir hucrenin hucre

Leave a Reply