Menu

Atatürk Diyor ki…

Sizler için Atatürk’ün ulusumuzun birlik ve bütünlüğü açısından önemli olan sözlerini derledik;

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren büyük önem verdiği millî birlik ve beraberlik ilkesinin temelini, bütün vatandaşların, hangi din, mezhep ve ırktan gelirlerse gelsinler, hepsinin Türk olduğu düşüncesi oluşturur.
Bu ırksal bir birliktelik değildir.

Milliyetçilik akımları başlayana kadar yoğun olarak kullanılmayan bir kelime olan Türk kelimesi, Burada geçmişi bir tarihi bir aynı yazgıyı paylaşmış toplulukları kaynaştırma amaçlı kullanılmıştır.

Türk kelimesi dünya milletlerinin bu topraklar üzerindeki vatandaşları tanımlarken sürekli olarak kullandığı bir kelimedir.
Türk kelimesi devletin ülke vatandaşlarına dayattığı bir kelime, ırkçı bir baskı değildir.

Irkçı bir düşünce söz konusu olsaydı her isteyen TC vatandaşının Türk kabul edilmesi nasıl onaylanır ve savunulurdu.
Tarihinde bir Türkle hiçbiryerde yolu kesişmeyen bir insan, dünyada milliyetçilik rüzgarlarının fırtına gibi estiği ortamda TC vatandaşı olarak Türk olabilmekte ve aynı hakları eksiksiz sahip olmakta, hatta ayrıcalığa tabi tutulma endişesi duymaması için bu durum anayasal olarak güvence altına alınmaktaydı.

Bu bağlamda Türk kelimesinin Irkçı bir anlam taşıdığını iddia etmek, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında tamamen yanlış bir çıkarımdır.

Atatürk Diyor ki... İlginç Sözler  diyor ataturk

Milli birlik üzerine sözler;

Mustafa Kemal Paşa’nın 1922 yılında, 6 Mart günü yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerden: ‘.Vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Halbuki, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.

Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyelim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça başarılı olmaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.

Her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır.

Atatürk tarafından gerçekleştirilmiş Atatürk devrimleri hakkında yazdığım bu yazıyıda okuyabilirsiniz : Atatürk Devrimleri 

Atatürk Diyor ki... İlginç Sözler  diyor ataturk

One Response

Leave a Reply