Menu

Hafızası Zayıf Çocukları Gelecekte Bekleyen Problemler

Ebeveynler olarak, çocuklarımızı her yönüyle donanımlı yetiştirmeye gayret ediyoruz. Onların, gelecekte hangi alanlarda daha istekli veya becerikli olabileceğini bilemediğimiz için sekiz farklı zeka türünün sekizini de desteklemeye çalışıyoruz. Çocuğumuz 3 yaş itibariyle ilgi alanlarını belli etmeye başlıyor ve bu defa daha nokta atışı gelişim planlaması yapabiliyoruz.

Müzik dinlemeyi seviyor, müziğe ritim tutuyor, şarkıları ezberlemeye başlıyorsa müziksel-ritmik zekasını destekleyici içerikler sunuyoruz.

Görsel faaliyetlere ilgi duyuyorsa görsel egzersizlerle destekliyoruz.

Matematiksel, sözel, bedensel, sosyal, doğacı, içsel şeklinde zeka alanları devam ediyor. Bizler de çocuklarımızı yetenekli gördüğümüz alanlarda destekliyoruz. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi.

Peki, her insanda olması gereken ortak beceriler konusunda aynı desteği sağlıyor muyuz? Bu kısmı biraz ihmal ediyor olabilir miyiz?

Örnek: Dikkat gücü, hafıza gücü, analitik düşünme yetisi, mantık-muhakeme becerisi gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz becerilerden bahsedebiliriz. Bu seriye “hafıza gücü” ile başlayalım.

HAFIZA NEDİR?

Bilgiyi zihnimizde saklanabilir şekilde kodlayıp, gerektiğinde kullanabilme (hatırlayabilme) becerisine hafıza denir. Hafıza, zihinsel bir beceridir. Tıpkı diğer zihinsel beceriler gibi geliştirilebilir bir potansiyeldir.

Çocuklar için en iyi hafıza geliştirme egzersizi, oyunlaştırılmış yöntemlerle mümkündür. Bunun için hali hazırda onlarca hafıza oyunu seçeneği var. Özellikle pedagojik ürün olan hafıza oyunları, çocukların zihinsel becerilerini destekliyor. Aşağıdaki kaynakta daha detaylı inceleyebilirsiniz:

https://www.mentalup.net/hafiza-oyunlari

Peki, hafıza zayıflığında ne tür problemler yaşanıyor?

Hafızası Zayıf Çocukları Gelecekte Bekleyen Problemler Sağlık problemler ocuklar gelecekte bekleyen

Hafızası Zayıf Kalan Çocukları İleride Bekleyen Problemler

 • Önemli geçiş sınavlarında bildiklerini hatırlayamamalarından kaynaklı performans düşüklüğü
 • Tanıştıkları insanların isimlerini hatırlayamama nedeniyle yaşanacak sosyal problemler
 • İş veya özel yaşamda unutulmaması gereken sorumluluklarda aksaklıklar oluşması
 • Can güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasında yaşanabilecek aksaklıklar. Ocağın altını açık unutma, ütüyü fişte unutma vs.
 • İletişim esnasında bir takım sözcük/terimleri unutup, ifade güçlüğü çekme
 • Özel günlerin unutulmasından kaynaklı, ikili ilişkilerdeki duygusal problemler
 • Eşyaları koydukları yeri hatırlayamayıp, uzun süre arayarak vakit kayıpları yaşama
 • Eşyaları kaybetme
 • Adres veya yolları unutup, sürekli yardım almak zorunda kalma
 • Tüm bunlara bağlı olarak, çeşitli güçlükler yaşamanın vereceği psikolojik yorgunluk

İşte tüm bu olumsuzluklar, hafızası zayıf insanların yaşamını güçleştiriyor. Dolayısıyla, çocuk gelişiminde hafıza egzersizlerinin önemini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Çocuğumuzu geleceğe hazırlarken, sadece akademik başarılarını değil, zeka potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına da destek olmalıyız. Hafıza oyunları oynamak, çocuklar için ek bir sorumluluk bile değildir. Çocuklar, oyun oynamak için ekstra motivasyona ihtiyaç duymazlar çünkü onların en keyif aldığı aktivitelerden biri oyun oynamaktır.

Bu videodan yardım alarak da hafıza geliştirme teknikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz:

 

 

 

Hafızası Zayıf Çocukları Gelecekte Bekleyen Problemler Sağlık problemler ocuklar gelecekte bekleyen

Leave a Reply