Menu

Engerek yılanı hakkında bilgiler

Eski Dünyanın en korkunç ve en tehlikeli yılanlarının başında, oluklu zehirdişlilerden (Solenoglyp’na) engerekgiller (Viperidae) gelir. Zehir mekanizmaları çıngıraklı yılangillerde olduğu gibi çok gelişmiş bir durumdadır. Üst çenelerinin her yarısı, kısalmış ve zehir dişlerinin, dinlenme anlarında damağın üzerine yatmasını mümkün kılacak biçimde baglanmış durumdadır.

Zehir dişleri bir enjeksiyon iğnesi gibi avın etine saplanır, Bu sırada kafasının arkasındaki büyük bezleri sorar,kaslar büzülür. Bu nedenle zehir, bezin süngerimsi dokusundan zehir dişine, oradan da avın vücudundaki yaraya yayılır. Engereklilerin zehir dişleri uzun ve genellikle arkaya doğru kıvrıktır.

Bazı engereklerin zehir dişleri normalden çok Uzundur. Örneğin, 180 cm_ boyundaki Gabon engereğinin zehir dişleri, avının etine 3,5-4 cm. kadar, derine girebilir.

Engerek yılanı hakkında bilgiler İlginç Bilgiler  engerek bilgiler

 

Engerek, orta Avrupada rastlanan zehirli bir yılandır. italya’da kurak bölgelerde de sık sık rastlanır. Uzunluğu 60 cm.’yi, kalınlığı bir parmağı aşmaz. Öbür yılanlardan, renginden başka, kısa kuyruğu ve pullu, üçgen biçimindeki kafasıyle ayrılır. Kendisine dokunulmazsa sokmaz. Engerek yılanının insan vücuduna akıttığı zehir özellikle sıcak havalarda hemen vücuda yayılır. Isırılan yer şişer. Kuvvetsizlik başgösterin Baş dönmesi ve kusma olur. Engereğin soktuğu yeri hemen sıkıca bağlayıp bir iğne başı büyüklüğündeki yarayı genişleterek bol kan akmasını temin etmek gerekir. Bunu yaptıktan sonra doktor çağırmalıdır_ Doktor yılanın soktuğu hastaya bir panzehir iğnesi yapar. Bu panzehir yılandan alınan zehirle hazırlanmıştır.

Engerek, yılanlar arasında en sık rastlanan bir türdür. Engerek, gündüzleri gizlenir, geceleri ortaya çıkar. Kemiricileri, kertenkeleleri, kurbağaları, salyangozları, kuşları ve solucanları yer. Avrupa engereği, çoğunlukla fare ve benzeri kemiricilerle beslendiğinden, yararlı sayılabilir.

Başını yukarı kaldırarak anîden, yay gibi ileri atılır. Avrupa engereğinin dişileri 75 cm., erkekleri 70 cm. kadar olur. Engerekler özellikle, otlar arasında çöreklenirler. Bu sebeple yüksek boyda otlarla kaplı bir yerde yüruıyorsıanıız, uzunca bir sopayla, otlara vurarak yuruyunuz. Bu hareketten ürküp kaçacağım sanıyorsanız aldanırsınız, bu hareket ancak onun mevcudiyetini öğrenmenize yarar. Artık alacağınız tedbir, soğukkanlı olup olmadığmıza bağlıdır. Engerek yılanına memleketimizde de çok rastlanır.

Engerek yılanı hakkında bilgiler İlginç Bilgiler  engerek bilgiler

Leave a Reply