Menu

Thomas Edison kimdir ?

Thomas Alva Edison neşeli ve sevimli; fakat inatçı ve dalgın bir çocuktu. Eğer annesi kendisiyle ilgilenmeseydi, Thomas Edison bütün hayatı boyunca cahil, mutsuz ve keşfedilmemiş bir insan olarak kalacaktı. İlkokul diplomasını aldıktan sonra kendi keyfince araştırmalarla oyalandı. . . Önce, bileşimleri garip tepkiler yaratan kimyasal maddelerle, daha sonra da büyük makineleri çalıştırma gücüne sahip olan elektrik akımıyla ilgilendi.

Thomas Edison kimdir ? İlginç Bilgiler  thomas kimdir edison

Arkadaşlarının kısaca Al diye çağırdıkları Edison, uçarının biriydi; ancak doğa kendisine büyük adam olabilme niteliklerini vermişti: Karakter ve irade. Edison, hiç yorulmadan ve rahatlıkla çalışırdı. Fikirlerin, köklenebilmek için bilimsel araştırmalara dayanmaları gerektiğini kavramıştı. Çalışarak para kazanabileceğini ve deneyleri için gerekli kitapları ancak bu şekilde alabileceğini de biliyordu. Bu yüzden önce manavlık’yaptı, daha sonra trenler’ de gazete ve sandviç satarak hayatını kazanmaya başladı. Bu ufak çaptaki ticaret iyi para getiriyordu. Birkaç ay sonra Tom’un labaratuvar niyetine kullandığı dolabı yüzlerce şişeyle, mıknatıs deney tüpü ve kitapla doldu. Bu arada önemli bir alay henüz yetiş-me çağındaki bilim adamının. hayatına mal olabilirdi. Tom, çalıştığı müesseseden, yönetimi, yazısı ve hazırlanması kendine bağlı olan Weekly Herald gazetesinin basımı için gerekli makineyi bir katara yerleştirme iznini almıştı.

Birgün, son baskıyı satmak üzere trenden indi. Bu arada trenin tekrar hareket ettiğini geç farketti. Sıçrayarak, ancak son katara asılabildi. Fakat bu durum uzun sürmedi. Oradan geçen bir memur, kendisini kulağından tutup çekmek suretiyle kurtarabildi. Fakat, Edison, bu kazadan yarı sağır olarak kurtuldu; kısa zamanda işinden çıkarıldı; çünkü baskı makinesinden başka, trende birçok kimyasal maddeyi de beraberinde taşıyordu.

Birgün vagona dökülen bir parça fosfor yangına sebep oldu ve o günden sonra Edison gazetelerini ancak gardaki saçağın altında satabildi. Fakat kader, büyük işler başaracak olan insanı bırakmıyordu.

Birgün Tom, tren yoluna düşen bir çocuğun hayatını kurtararak, çocuğun ailesinin, özellikle babasının sevgisini kazandı. Baba telgrafçıydı. Tom’a da mesleğini öğretmeye başladı. Tom, Mors alfabesini öğrenirken, makinin çalışmasını da incelemekteydi. Bir yıl sonra, o da Cinoinatti’de telgrafçı olarak çalışmaya başladı: daha sonra Boston’a, 22 yaşında da New York‘a geldi.

New York’ta büyük bir firmada çalışıyordu. Birgün aksayan telgraf makinesini düzeltti ve böylece teknik danışman görevine atandı. Hayatının bu döneminde parlamento seçimlerini kaydeden ve elektrikle işleyen bir alet yaptı: ancak umduğu üne erişemeyerek, çalışmalarını genişletmeye devam etti. Kısa zamanda  yeni bir telgraf makinesi ortaya koydu. Böylece bir anda daha çok dolar kazanmaya başladı ve bu parayla yeni bir laboratuvar kurdu.

Edison’un buluşları

Bu arada komşusu Mary Stillwall, Tom’un ilk sekreteri, daha sonra da karısı oldu. Şefkatli, eşine bağlı ve iyi bir kadın olan Mary, Edison’un mütevazi hayatını şikâyetsiz ve uysalIıkla kabullendi. 1870-1876 yılları arasında, Edison bir sürü buluşlar ortaya attı. Bunların en önemlisi, delikli bir şerit üzerine bir mesajın nokta ve çizgi yerine harf kullanarak aktarılmasını öngören otomatik bir telgraf sistemiydi.

1878 yılında Edison, en ilginç buluşlarından biri olan fonografı icat etti. Bu yıllarda Amerika, Volta’ nın buluşu olan ark lambalarıyla aydınlanmaktaydı. Ancak, “pratik olmayan bu lamba üstelik çok kuvvetli bir ışık vermekteydi. . ‘

Maliyeci ve sanayicilerden kurulu bir grup, ışıkla ilgili sorunun çözümlenmesi görevini Edison ’a verdi.

Edison, 800 gün kadar, yardımcılarıyla birlikte 6000 değişik tel denedi. Bitkisel, madensel, hayvanî ve hatta insanî… çünkü, bir defasında, asistanlarından birinin kızıl sakalını da deneylerinde kullandı. Akkorluğa dayanıklı teli  bulmak gerekiyordu. Edison gecesini gündüzüne katarak çalıştı Bir gece lambasının ışığında kitap okurken, ani bir hareketle şişeye çarpan eli is oldu.

Elindeki isi incelerken, ancak karbonlu bir telin. ergimeden yanabileceği fikri uyandı ve birkaç deneyden sonra ilk elektrik ampulünü yapmayı başardı.

Birkaç yıl sonra yani 1882’de, New York şehri baştan aşağı elektrik ampulüyle aydınlandı. O yıl, Edison ününün zirvesine ulaştı ve çok zengın oldu. Fakat gerçek bilim adamı olduğundan parada ve ünde gözü yoktu. Bu olağanüstü buluşunu ortaya attığında 35 yaşındaydı  Bundan sonra, elektrik enerjisinin dağıtımı ve  üretimiyle ilgili araştırmalarını geliştirdi., Edison Santralı kısa zamanda bütün dünya tarafından kullanılmaya başlandı.

Edison un irili ufaklı 1833 icadı vardır. En verimli mucit almak şerefini kazanmıştır. Onun bu kadar icadının her birini anlatmaya burada imkan yoktur. Bunlardan bir çoğundan günlük hayatımızda yararlanmaktayız. Örneğin; ampul teyp, telgrafın yapılmasında kullanılan aletler, bunlar arasındadır. Edison, hayatının bütün devrelerinde annesinin büyük etkisi altında kalmıştır.

Thomas Edison kimdir ? İlginç Bilgiler  thomas kimdir edison

Leave a Reply