Menu

sosyal medyanın zararları nelerdir ?

Sosyal medyanın zararları nelerdir ? Sosyal medya çocuklar üzerinde çok etkili olmaya başladığı bu devirde Web Kurulu ile birlikte ODTÜ ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının desteklediği ve hazırladığı ‘Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları ’ araştırma raporunu yayımladı. 9-16 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocukların yüzde 38.4 ’ü ‘her gün bir kere ’, yüzde 30 ’u ‘her gün bir kereden fazla ’, yüzde 23 ’ü ‘haftada bir kereden fazla ’ interneti kullanıyor. Araştırmaya katılan çocukların hepsi Facebook kullanıcısı olduğunu söylerken, en sık kullanılan sosyal paylaşım sitesi de yüzde 99 ’la yine Facebook oldu.

Sosyal medya ve erkek çocuklar

Sonuçlara göre erkek çocuklar sosyal paylaşım sitelerini kızlardan daha fazla kullanıyor. Sosyal medya da Güvenlik konusunda bilgisi olmayanların oranı yüzde 16. Çocukların yüzde 84 ’ü şimdiki arkadaşlarıyla iletişim kurmak için, yüzde 32 ’si sosyal paylaşım sitesinde neler olduğunu görmek için, yüzde 31 ’i eski arkadaşlarını bulmak için, yüzde 28 ’i ise arkadaşlarının ve diğer kişilerin neler yaptığını öğrenmek için bu siteyi kullandığını belirtti. Araştırmaya katılan çocukların, siteyi her kullanışta ortalama 72.19 dakika zaman harcadıkları da ortaya çıktı. Yaş büyüdükçe harcanan ortalama süre de artıyor.

sosyal medyanın zararları nelerdir ? Sosyal Medya  zararlar sosyal medya paylaşımları sosyal nelerdir medyan güncel sağlık haberleri

Sosyal medyanın çocuklara zararları neler ?

Çocukların yüzde 36 ’sı bu sitelerden olumsuz etkilendiğini belirtirken olumsuzluk sebebi olarak yüzde 60 ’ı derslerine, yüzde 24 ’ü arkadaşlarına, yüzde 21 ’i ailesine, yüzde 10 ’u sosyal etkinliklere yeterince zaman ayıramamasını, yüzde 17 ’si yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşmasını gösterdi. Sosyal medya da Çocukların yüzde 44’ü kişisel bilgilerin paylaşılmasını güvenli bulurken, yüzde kırk ’ı güvensiz bulduğunu belirtiyor.

Çocuklar kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik kuralları da iyi bilmiyor. Yüzde 47 bu kuralları bilmediğini, yüzde 18 i kuralları okuyup anlamadığını belirtti. Yüzde 50 sadece tanıdığı kişilerin arkadaşlık isteklerini, yüzde 33 tanıdığı kişiler ve arkadaşlarının arkadaşı isteklerini, yüzde 15 ise tüm arkadaşlık isteklerini kabul ettiğini söyledi. Erkek çocukların tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık taleplerini kızlardan daha çok kabul ettiği ortaya çıktı. Lise öğrencileri de ilköğretim öğrencilerine göre daha yüksek oranla tanımadığı kişinin teklifini kabul ediyor. Diğer çarpıcı sonuçlar şöyle:

-Aile fertleriyle arkadaşlık: Yüzde 26 hiçbir aile ferdiyle arkadaş değil. Yüzde 41 babası, yüzde 33 annesi, yüzde 27 kız kardeşi, yüzde 20 erkek kardeşiyle arkadaş. Yaş büyüdükçe anne-babayla arkadaş olma oranı azalıyor. Ebeveynle arkadaşlık oranı kızlarda erkeklere göre daha yüksek.

-İçerik gizleme: Yüzde 94 ü arkadaşlarından gizlemiyor, yüzde 5 ’i bazı içerikleri bazı arkadaşlarından gizliyor. Yüzde 3 ü bazı içerikleri aileden gizliyor.

-Paylaşım ve pişmanlık: Yüzde 6 paylaştığı bir bilgiden daha sonra pişman, yüzde 93 hiç pişman olmamış.

-Tanımadığından aldığı mesaja cevap: Yüzde 49 tanımadığı bir kişiden mesaj aldığında asla cevap vermeyeceğini, yüzde 30 mesajın içeriği uygunsa cevap verdiğini söylüyor. Yüzde 9 mutlaka cevap veriyor. Yaş büyüdükçe tanımadık kişiden gelen mesaja cevap verme oranı artıyor. Erkek çocukların tanımadığına cevap verme oranı kızlardan daha yüksek.

-Yer bildirimi: Yüzde 63 ’ü ne zaman nerede olacağını asla yazmadığını, yüzde 33 ’ü bazen yazdığını, yüzde üç ’ü genellikle yazdığını söylüyor. Gelir düzeyi azaldıkça yer bilgisi paylaşma oranları da azalıyor.

sosyal medyanın zararları nelerdir ? Sosyal Medya  zararlar sosyal medya paylaşımları sosyal nelerdir medyan güncel sağlık haberleri

Leave a Reply