Menu

Çocuklarda Baş Ağrısının Sebepleri

Çocuklarda baş ağrısının sebepleri incelenirken tek bir sebep üzerinde yoğunlaşılmaz. Çoğu çocuk ve gençler baş ağrısı yaşarlar. Çocuklarda baş ağrısının %80 kadarı, bir ayda en az bir kere baş ağrısı olarak ortaya çıkar. Ergenlik sonrası erkekler etkilenenler açısından kızlardan daha fazla iken kızlar ergenlik döneminde erkek çocukları geçmektedir.
Çocuklarda görülen baş ağrısı çoğunlukla belirgin niteliktedir ve birkaç farklı türden olabilir. Bu popülasyonda bulunan en yaygın iki baş ağrısı türü migren ve gerilim baş ağrısıdır.

Çocuklarda Baş Ağrısının Sebepleri Sağlık  sebepleri ocuklarda
Çocuklarda baş ağrısının sebepleri incelenince , Migren baş ağrısı genetik bir unsura sahip gibi görünmektedir, duyarlılık genellikle ailelerden geçer. Migren, başın sadece bir tarafında ortaya çıkma eğilimi gösteren şiddetli, zonklama yapan baş ağrılarıdır. Kusma, mide bulantısı ve gürültüye ve ışığa duyarlılık gibi belirtilerle karakterizedirler. Buna karşılık, gerilim baş ağrısı başın her iki yanını etkileyen sıkıcı baş ağrısıdır ve boyun veya baş kaslarının sertleşmesinden kaynaklanmaktadır. Sıklıkla stres, kaygı ve depresyon ile ilişkilidirler.

Karışık baş ağrısı sendromları, migren ve gerilim baş ağrısı kombinasyonunu temsil ederken, iltihaplanma ve traksiyon başağrısı hastalık veya intrakranyal basıncın artması nedeniyle oluşur.
Bunlara ek olarak, baş ağrısı, süresi, başlangıcı ve sıklığı gibi diğer parametrelerle de sınıflandırılabilir. Akut baş ağrısı aniden ortaya çıkar ve çabucak gidermektedir. Ayrıca, ergenlerde en yaygın olan ilerleyici olmayan kronik baş ağrıları vardır ve gerginlik ve stresle ilişkili olma eğilimindedir. Öte yandan, ilerleyici kronik baş ağrısı zamanla kötüye gitmektedir ve bir tümör, beyin enfeksiyonu veya diğer durumun göstergesidir.

Başı ağrıyan çocuğa ne yapılır

Çocuklarda baş ağrısı değerlendirirken, kapsamlı bir tıbbi geçmişe sahip olduktan sonra fiziksel ve nörolojik bir muayene yapılmalıdır. Tarih, doğru teşhis için yeterli bilgi üretmek için kritik önem taşır.
Baş ağrısı, şiddeti, karakteri, sıklığı, prodromal semptomlar, ilişkili semptomlar, hafifletici / ağırlaştırıcı faktörler, potansiyel tetikleyiciler, bilinen ve mevcut tıbbi durumların yanı sıra alınan herhangi bir ilaç başlangıcı ile ilgili verileri elde etmek için birkaç temel soru gerekmektedir.
Fiziksel muayene sırasında çocuğun vital bulguları alınır ve özellikle baş ve boyun bölgelerine dikkat edilir. Bu bölgelerin palpasyonu, sinüs hassasiyeti ve boynun sertliği gibi spesifik bulguları kontrol etmek için yapılır.
Kafa içi basıncın arttığını kontrol etmek için başın çevresi de ölçülür. Kapsamlı nörolojik muayene, zihinsel durum, göz hareketleri, duyu fonksiyonu, koordinasyon ve derin tendon refleksleri gibi tüm alanlardaki anormallikleri kontrol etmek için yapılır.

Nöro-görüntüleme

Bilgisayarlı tomografik (BT) taramalar ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi görüntüleme çalışmaları, anormal nörolojik muayene bulguları olan veya ilerleyici kronik bir baş ağrısı paternine sahip hastalarda endikedir. İlerlemeyen baş ağrısı paternleri olan hastalar için ne CT ne de MR genellikle rutin olarak önerilir.
Bu prosedürlerin rolünü değerlendiren çalışmaların açık bir çoğunluğu herhangi bir teşhis anormalliği veya patolojik olmayan tesadüfi bulgu göstermemektedir.

Diğer tanı testleri

Çocuklarda baş ağrılarının rutin değerlendirmesinde, elektroensefalografi (EEG) çoğunlukla sınırlı kullanıma sahiptir. Bununla birlikte, nöbet öyküsü veya bilincinde değişiklikler yapan hastalar için bir EEG gerektirebilir.
Baş ağrısına ek olarak ateş ve boyun sert olan hastalar viral veya bakteriyel menenjit açısından kontrol edilmelidir. Bu lomber ponksiyon ile yapılır. Subaraknoid kanama gibi rahatsızlıklardan şüphelendiğiniz durumlarda, açma basıncı ölçümü ve yan testleri olan lomber ponksiyon da önerilir.

Çocuklarda Baş Ağrısının Sebepleri Sağlık  sebepleri ocuklarda

Leave a Reply