Menu

Çocuk işçiler ve çocuk hakları

Çocuk İşçi madenci Elizabeth’ in hikayesi

İngiltere’nin Yorkshire şehrine bağlı Silkstone bölgesinde Elizabeth Clorkson bir madenciydi. 1838 yılında henüz 11 yaşına girmiş bulunuyordu. Ama haftanın altı gününde ve her gün 12 saat çalışmaktaydı. Bu durum yıllarca sürdü. Sürüne sürüne, sendeleye sendeleye indiği maden ocağında belki de kopkoyu bir karanlık içinde çalışıyordu. Kendisine verilen görev, yeraltındaki madenocağını havasız kalmaktan korumak için ağır tahta kapıyı açıp kapamaktı.

Temmuzun dördüncü günü çocuk işçi Elizabeth, yine her zamanki gibi çalışıyordu. O gün öğleden sonra maden ocağının dışında büyük ‘bir fırtına koptu. Elizabeth bunun farkında bile değildi. Şiddetli bir  gök gürültüsünden sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı ve çok
yakınlarında bulunan bir ırmağın taşmasına sebep oldu.

Taşan Sular maden ocağının içine akmaya başlamıştı. Aşağı inen sular Elizabeth’in kapısını dışarıdan zorlayarak kapattı Elizabeth bütün gücüyle kapıyı açmaya çalıştı; ama dışarıdan yüklenen suya karşı koyabilecek güçte değildi. O böyle uğraşıp dururken kapının aralık yerlerinden içeri süzülen sular Elizabeth’in boyunu aştı.

Silkstone, Barnsley kömür yatakları yanında bulunan bir köydür. Bu köyün kilisesindeki avluda Elizabeth’in mezarı bulunmaktadır. Onun mezarı yanında, erkek kardeşi James’in mezarı vardır. O günkü su baskınında 15 erkek, ll kız çocuk işçi boğularak ölmüştü, en büyükleri de 16 yaşındaki James’ti. Bunların çoğu, sekiz yaşındaki Sarah Newton ve dokuz yaşındoki Eli Hutchinson gibi, Elizabeth’ten daha küçük yaşta çocuk işçilerdi.

Bu hikaye, Endüstri devriminin ortaya çıkarmış olduğu toplum problemlerden birini göstermektedir.
Elizabeth, daha doğmadan çok önceleri insanlar, çocukların çalıştırılmasını önlemek için uğraşmaya başlamışlardı. Daha 1801’de bu konuyla ilgili bir kanun da çıkarılmıştı.

Fakat başka bazı kimseler de vardı ki bunlar işçi olarak çalışacakların yaşlarının sınırlanmasını önlemeye çalışıyorlardı Onlara göre endüstri ancak çocuk işçilerle sağlanır. Çocuk işçi çalıştırmakla zarar etmekten kurtulabilirdi. Endüstrinin yürümesi için de, zarar etmemek şarttı. Çocukların çalışmalarına dışarıdakilerin karışmasının yanlış alacağına inanan başka bazı kimseler de onları destekliyorlardı.

Çocuk işçiler kanunu

Ancak Elizabeth öldükten yirmi yıl sonradır ki çocukların uzun saatler çalıştırılmasını önleyen etkili bir kanun çıkarıldı, ikinci bir yirmi yıl sonra da çıkarılan bir Eğitim Kanunu o yaştaki çocukların okula gönderilmelerini zorunlu kıldı. Böylece ilkokul çağındaki çocukların hem bedenen hem de eğitim ve öğretim yönünden gelişmeleri sağlandı. Çocuk işçi çalıştırılmasının önemli oranda önüne geçilmesi yönünde adım atıldı.

Elizabeth ye arkadaşları, bugünkü endüstri uygarlığımızı kurtarma yolunda çok ağır sıkıntılara katlanan ve canlarını veren kurbanlardan sadece birkaç tanesidir.

Çocuk işçiler ve çocuk hakları İlginç Bilgiler  haklar

Leave a Reply