Menu

Çocuk Aşıları ve hastalıktan koruma oranları

Çocuklarda Bulaşıcı hastalıklara karşı yıllardır uygulanan aşılar vardır.Bu aşılar ve hastalıklardan koruma oranları üzerinde birçok tartışma yapılmaktadır. Bu aşılar günümüzde de halen uygulanmaktadır. En güncel aşılanma bilgilerini doktorunuzdan alacağınızı söyleyerek konumuza başlıyorum.

Çocuklarda aşılama ne işe yarıyor ?

Çocuk Aşıları ve hastalıktan koruma oranları Sağlık  Verem Kızamık hastalıktan koruma hastal Difteri Çocuk felci Çocuk Aşıları Boğmaca

Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikropların ya da zehirlerinin hastalık yapma yetenekleri azaltılarak vücuda verilmesine aşılama denir. Böylece vücudun o mikrobu tanıması ve ona karşı bağışıklık kazanması sağlanmış olur
Bugün Türkiye’de kızamık, çocuk felci, verem, difteri, boğmaca, tetanoz ve
kuduz hastalıklarına karşı aşı uygulanmaktadır.
Hastalıklardan korunabilmek için doğumdan itibaren aşılamaya başlanılmalıdır.
Tüm aşılar okul öncesi çağda tamamlanmış olmalıdır. Okul çağı aşıları, bağışıklığı
pekiştirmek amacıyla yapilırlar. Ancak, okula kadar çocuk hiç aşılanmamış sa, okulda
aşılarına başlanabilir
Öte yandan okulda öğrenciler toplu halde bulunduklarından aşılama çalışmalarını yürütmek kolay olmaktadır.

Aşıların hastalıktan koruma oranları nedir ?

Aşılama ile her hastalıktan tamamen korunmak mümkün değildir. Sadece tetanoz aşısı ile %100 koruma sağlanabilir. Diğer aşıların hastalıklardan korunma yüzdeleri;
Kızamık    % 94-96
Çocuk felci   % 85-90
Verem   % 55-85
Difteri   % 96
Boğmaca   % 85

olarak belirlenmiştir.
Yani kızamık aşısı uygulanan 100 çocuktan 94 ila 96 sı hastalıktan korunabilmektedir. Ancak, aşlama çalışmalarının düzenli yapılması ile hastalanan çocuk sayısı çok azalacağından çevredeki mikrop sayısı da azalacaktır.

Böylece hastalanma
oranı daha da düşecektir. Ayrıca, hastalık nedeniyle ekonomik kayıplar ve ölümlerde iyice azalacaktır.

Çocuk Aşıları ve hastalıktan koruma oranları Sağlık  Verem Kızamık hastalıktan koruma hastal Difteri Çocuk felci Çocuk Aşıları Boğmaca

Leave a Reply