Menu

Bulgarlar Türk mü ? Tarihçiler ne düşünüyor ?

Bulgarlar Türk mü ? Bu sürekli konuşulagelen bir sorudur . Bu soruya cevap aradık. “Bulgarların Türk kökeninden geldiğine” dair iddialar yeniden gündeme geldi.

Bulgarlar Türk mü?

Yelda Yanat Bağcı’nın 2012’de çektiği “Balkanlar Benim Yurdum” adlı belgeselin El Cezire İngilizce kanalında geçen ay yayınlanmasıyla tartışma başladı.

Bulgarlar Türk mü ? Tarihçiler ne düşünüyor ? Sosyal Medya  unuyor tarih bulgarlar

Bulgarlar Türk mü

Bugün gazetesine konuşan Yelda Yanat Bağcı, “Bulgarların Türk kökeninden geldiğini” öne sürerken, Prof. Dr. İlber Ortaylı ise “Bulgarlar’ın Türk olduğunu iddia etmek çok saçma bir düşüncedir” diye karşılık verdi.

Yelda Yanat Bağcı, “Uluslararası kaynaklarda Bulgarlar’ın bir Türk boyundan geldiği belirtilir. Avrupa’ya geldiklerinde Türkçe konuştukları ve Türk-Fars karışımı bir boydan geldikleri Britanica’da da Wikipedia’da da yazar” dedi.

İlber Ortaylı ya göre Bulgarlar Türk mü ?

ORTAYLI: BULGARLAR’IN TÜRK OLDUĞUNU İDDİA ETMEK SAÇMA

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bulgarlar’ın Türk olduğunu iddia etmek çok saçma bir düşüncedir” diye konuştu.

Bu konudaki diğer görüşler ise şöyle:

Prof. Dr. Kemal Karpat a göre Bulgarlar Türk mü?: Bulgaristan’da 19. yüzyılda Türkler çoğunlukta, Bulgarlar azınlıktaydı. Rusya’ya bağlı siyaset yürütecek Bulgar halkı oluşturmak için Rus orduları Türkler’i Vidin’den Trakya’ya kadar sürdü, öldürdü. Türkler’i yok edemeyince asimile etmeye çalıştılar.

Bulgar tarihçi Stoyan Dinkov: Bulgar halkı, Osmanlı sayesinde etnik varlığını koruyabilmiştir. Osmanlı padişahları, dönemin Avrupa idarecilerinden daha toleranslıydı.

Prof. Dr. Mehmet Çelik e göre Bulgarlar Türk mü?: Bulgarlar Türk’tür. Ancak Hıristiyan olduktan sonra Türklüklerini kaybettiler.

Bulgaristan’da, başta Filibe, Kırcaali, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz ve Rusçuk şehirleri olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde Türkler yaşamaktadırlar. Bulgaristan demografik durumu itibariyle en son 2001 yapılan etnik sayım üzerinden bugüne 10 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu geçen süre içerisinde Bulgaristan nüfusu genel olarak düşmüş, Avrupa Birliğine girilmesi sebebiyle ülkede yaşayan Bulgar, Türk, Pomak, Roman gibi toplumların Avrupa’ya göçü olmuştur, ayrıca ülkeye 1989 sürgünüyle Türkiye’ye gitmek zorunda kalan Türklerin Bulgaristan vatandaşlık haklarını almalarıyla gelen Türk göçü nüfus düşüşünü bir ölçüde frenlemiştir. Ülkedeki etnik Bulgar nüfus yaşlanmış olmakta ve nüfus artışı % -0.5 % – 0 arasında seyretmekte, Türk nüfusu ise gelen göç ve nüfus artışıyla yükselmektedir oransal olarak % 0.5 – % 1. Ayrıca ülkede yaşayan Roman azınlığın nüfus artış hızı Bulgar ve Türk nüfusundan daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Deliorman ve Dobruca Türklerinin kökeni Celali Ayaklanmalarından sonra gerçekleşen büyük Türkmen sürgününe dayanır.16.yy’ın başından itibaren Celali ayaklanmasının çıktığı Tokat, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Maraş, Adana, Toros dağlarındaki Türkmenlerden ve Mersin, Karaman civarından Deliorman ve Dobruca’ya yoğun bir Türkmen göçü(sürgün-iskan) olmuştur.Fakat bu Türkmenler Deliorman’a geldiklerinde Sarı Saltuk’la birlikte gelen Türklerle ve Kıpçak-Peçenek halkla karşılaşmışlar ve onlarla karışmışlardır, işte Deliorman’da ve Dobruca’da kullanılan Türkçe özellikle bu Orta Anadolu Türkmen ağızları ve Kıpçak şivesinin izlerini taşıyan bir ağızdır.

Bulgarlar Türk mü ? Tarihçiler ne düşünüyor ? Sosyal Medya  unuyor tarih bulgarlar

Leave a Reply