Menu

Böbrek Kanseri Türleri neler ?

Böbrek kanseri, diğer kanserler gibi, bir veya her iki böbrekteki normal hücrelerin kontrolsüz olarak değiştiğinde başlar. Bunlar bir kitle veya bir tümör oluştururlar. Bir tümör, benign veya kansız olabilir veya malign veya kanserli olabilir. Kanserli bir tümör, vücudun diğer bölgelerine yayılma özelliğine sahiptir.

Böbrek Kanseri Türleri neler ? Sağlık  turleri neler kanseri bobrek

Böbrek şikayetleri başlayınca akla hemen kanser gelmemelidir. Böbrek hastalığı olmakla birlikte Böbrek yetmezliği de yaşanabilecek sorunlardan bazılarıdır.
Bu konudaki yazılarımızı okumadıysanız Okumanızı öneriyorum.

Böbrek Yetmezliği konulu yazımız

Yaygın böbrek kanserleri

Birkaç böbrek kanseri türü vardır. Bunlardan bazıları şunları içerir;

Renal hücreli karsinom

Bu, böbrek kanserinin en yaygın türüdür ve tüm vakaların %80 ila %85’ini oluşturmaktadır. Bu kanser böbrek mikroskobik filtreleme sistemleri içinde gelişir. Bunlar, idrar formasyonuna taşınan minik tüplerdir. Küçük boru tüpleri bir tüp ağı oluşturmak üzere bir araya gelir ve idrarı mesaneye drene eden üreterin oluşumuna yol açan daha büyük tüpler oluştururlar.

Transitional hücre karsinoması

Buna ürotelyal karsinom denir. Bu, genellikle idrarda mesaneye taşınmadan önce toplanan böbrek alanında başlar. Bu kanser patolojik olarak (hücresel görünümde) mesane kanserine benzer ve mesane kanseri gibi tedavi edilir. Yetişkinlerde böbrek kanserinin %10 ila %15’ini oluşturur.

Böbrek sarkomu

Bu nadir bir böbrek kanseri türüdür, genellikle ameliyat ve kemoterapi ile tedavi edilir. Sarcomas büyür ve genellikle diğer böbrek kanseri türleri kadar yayılmaz.

Wilms (Nefroblastom) tümörü

Bu, çocuklarda görülen yaygın bir böbrek kanseri türüdür ve yetişkinlerde böbrek kanserlerinden farklı şekilde tedavi edilir. Tedavide radyasyon tedavisi ve kemoterapi daha sıklıkla uygulanır.

Diğer tipler

Bunlar skuamoz hücre karsinoması, Juxtaglomerular hücre tümörü (reninoma da denir), Bellini kanal kanseri, Mezoblastik nefroma, Karışık epitelyal stromal tümörler vb.

Baflka bölgelerde bafllat> lan böbrek kanserleri, Berrak hücreli adenokarsinoma, Transitional hücreli karsinom (mesaneden), inverted papilloma, renal lenfoma, teratom, karsinosarkom ve renal pelvisin karsinoid tümörüdür. Kanser diğer organlardan metastazın bir sonucu olabilir.

Farklı böbrek kanseri hücreleri türleri

Farklı böbrek kanseri türleri böbrekte farklı hücrelerin tiplerini etkiler. Bunlar, mikroskop altında patolog tarafından görülür ve hücresel çeşitlilik, farklı böbrek kanser türleri için tedavi planına yardımcı olur. Yaklaşık 10 farklı böbrek kanseri hücresi türü vardır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Hücrenin temizlenmesi

Hücrenin temizlenmesi, böbrek kanserlerinin yaklaşık %70’inde bulunan en sık görülen hücre türüdür. Bunlar, yavaş gelişen veya daha agresif nitelikteki 1. sınıf olabilir veya hızlı büyüyen olabilir veya daha agresif olarak büyüyen nitelikli 4. sınıf olabilir. Şeffaf hücreler, immünoterapi ve hedefli tedavi ile tedavi edilmeye duyarlıdır.

Papiller kanser hücreleri

Bu tür böbrek kanseri hastaların %10 ila %15’inde görülür ve tip 1 ve tip 2 olarak adlandırılan diğer alt tipleri vardır. Bunlar açık hücre tipinden farklıdır, ancak benzer şekilde tedavi edilirler.

Sarcomatoid hücreler

Bunlar her türlü böbrek kanseri hücresinin en hızlı büyür. Şeffaf hücre veya papiller tipte olabilir. Kanser hücreleri, mikroskop altında sarkom hücreleri gibi görünür.

Kanal kanseri toplanması

Bu, geçişli hücre karsinomasına benzer ve nadirdir. Kemoterapi ile tedavi edilir.

Onkositom

Bu yavaş ilerleyen bir kanserdir ve böbreklerin ötesine yayılmaz. Kromofob başka nadir bir kanserdir. Anjiyomiyolipom, bilgisayarlı tomografide (CT veya CAT) taramada benzersiz bir görünüme sahip olan kanser dışı bir tümördür. Bu kanser türü agresif olarak büyür ve yayılır. Ameliyatla tedavi edilir.

Böbrek Kanseri Türleri neler ? Sağlık  turleri neler kanseri bobrek

Leave a Reply