Menu

BİYOLOJİ dersi taslak öğretim programı görüş raporu

BİYOLOJİ dersi taslak öğretim programı görüş raporu bildirme formuna yazabileceğiniz bazı öneriler şunlardır;

Biyoloji müfredatı 1924 yılından bu yana kapsamlı olarak 7 defa değiştirilmiştir. Bu değişiklikler incelendiği zaman bazıları hükümet politikalarına uygun olarak, bazıları da eğitimin başındaki yöneticilerin inisiyatifine bırakılarak yapılmıştır.

1960’larda Tübitak desteğiyle modern dünyanın bilim anlayışına uygun olarak düzenlemeye gidilmesiyle 60’lara kadar klasik yöntem, sonrası modern yöntem olarak adlandırılmıştır. Müfredatlarda olması gereken değişiklik gelişen bilimle birlikte dünya ile uyumu yakalamak olmalıdır.

Biyoloji müfredatı Bilimsel Çalışma Yöntemiyle başlar. Bu üniteyle öğrencilere bilim insanının çalışma yöntemi ve bilim insanının özellikleri anlatılır. Bilim insanı; sabırlı objektif, meraklı, gözlemci, şüpheci, gelişmeleri takip eden şeklinde aktarılır. Bu özelliklerdeki bilim insanının çalışması sonucunda bilim doğar ve bilgiler tüm dünya ile paylaşılır. Bilimsel çalışma yönteminde hipotez teori ve kanun kavramları öğrenciye verilir. Bu şekilde bilimin sürekli bir gelişme içinde olduğu aktarılır.

Biyoloji bilimi de sürekli gelişim ve değişim içinde olan bilimdir. Bir çok hipotez zamanla teoriye dönüşebilir ya da terkedilebilir.

Biyoloji bilimi de sürekli gelişim ve değişim içinde olan bilimdir. Birçok hipotez zamanla teoriye dönüşebilir ya da terkedilebilir. Yeni bir hipotez var olmadığı sürece mevcut hipotezler varlığını korur. Örneğin kayan iplikler hipotezi, bir gen-bir enzim hipotezi ya da canlılığın olumuyla ilgili biyogenez, abiyogenez, panspermiya gibi hipotezler bunların bazılarıdır. Bu hipotezlerle öğrencilerin bakış açısı geliştirilir, düşünmeleri ve sorgulamaları sağlanır. Yeni hazırlanan müfredat programında canlılığın oluşumu ile ilgili hipotezler müfredattan kaldırılarak öğrencilerin karşılaştırma yapma, tartışma, sorgulama ve düşünme gibi eylemlerine fırsat verilmeden öğretmen ne söylerse onunla yetinme zorunda bırakılmışlardır.

Değişen yaşam koşullarıyla birlikte canlılar da sürekli bir değişim içindedir. Bulundukları çevreye uyum adaptasyon olarak adlandırılır.

Ayrıca yine çeşitli etkilerle DNA ve kromozomlarda mutasyonlar oluşmaktadır. 10. sınıf kalıtım konusunda mutasyonun tanımına yer verilmekle birlikte, öğrencinin kolayca kavramasını sağlayan mutasyon çeşitleri müfedattan çıkarılmıştır. Oysa öğrenciler bu çeşitleri görerek kromozomlardaki değişimler konusunda fikir yürütebileceklerdi. Canlılarda oluşan çevre ve genetikler faktörler sonucu oluşum değişimler sonucu evrim konusu oluşur ve evrim konusu bir bilimsel çalışma ürünüdür. Öğrenciler daha ilk üniteden bilimsel çalışma yöntemini ve teori kavramını öğrenmişlerdir. Evrim de bir teoridir. Evrim teorisi ile ilgili Google Scholar isimli akademik makale arama motoru içerisinde evrimsel biyoloji ile ilgili 3.580.000 makale, kitap, tez bulunmaktadır. Web of Science’ta “Evrimsel Biyoloji” başlığı altında 31.765 adet makale bulunmaktadır. Springerlink arama moturu 304.678 makale ve kitap bölümü göstermektedir. Öğrencilerimiz bu kadar bilgiden bihaber olarak eğitim hayatlarını tamamlayacak ve dünya biliminin gerisinde kalacaklardır.

Müfredat programında insan ve bitki fizyolojisinin sadeleştirilmesi öğrenciyi bilgi yığınından kurtarıp daha anlaşılır hale getirilmesiyle olumlu bulunmaktadır.

BİYOLOJİ dersi taslak öğretim programı görüş raporu Haber  yoloj taslak retim raporu program dersi

Leave a Reply