Menu

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

Bitkiler Nasıl Gelişir? Bütün çiçek açan bitkiler aşağı yukarı aynı şekilde gelişirler. Ağaçların da çiçek açan birer bitki olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Bitkilerde Büyüme ve Gelişme :

Belki de ağaçlara çok büyük olduktan için bitki denilemeyeceğini düşünüyorsunuzdur. Ama onlar da bütün bitkiler gibi küçük tohumlardan gelişirler, kökleri, gövdeleri, yaprakları ve çiçekleri vardır.

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme İlginç Bilgiler  buyume bitkilerde

Bitkilerde kök çeşitleri ve görevleri

Önce kökü gözden geçirelim. Başlıca iki çeşit kök vardır. Birincisi kazık köktür. Bu çeşit kökler çok kuvvetlidir. ‘Etrafa yalnızca yan kökler salarak doğruca toprağın içine dalarlar. ‘Bitkiyi toprakta sımsıkı tutarlar. Bu yüzden birçok büyük ağaçların kökleri bu çeşittir. Birçok küçük bitkilerin de kökleri yine bu çeşittir ve bu yüzden topraktan sökülmeleri çok güçtür.

ikinci çeşit saç kökler bambaşkadır. Onların bir ana kökleri yoktur. Onun yerine demet halinde birçok ince kökler bulunur. Birçok küçük çiçekler ve otların kökleri bu çeşittendir.

Kökler toprağa su ve yiyecek bulmak için sokulurlar. Topraktan su ve madensel tuzları emen, bu köklerdeki emici tüylerdir.

Kökten sonra gövde gelir. Gövde ışık. arayarak topraktan yukarı yükselir. Topraktan yukarı baş verir vermez de gün ışığı onu geliştirir ve kuvvetlendirir. Gittikçe uzar, tepesinde bir tomurcuk meydana’gelir ve etrafına da dallar salar. Dallarda yapraklar ve çiçekler çıkar. Patates gibi bazı bitkilerin gövdeleri toprak altında bulunur. Bunları besin deposu olarak kullanırlar.

Çoğunlukla gövdenin içinde su ve besin iletmek için ince borular bulunur. Çiçeklerin bir bitki için tohum makineleri görevi yaptıklarını hatırlayacaksınız. Şimdi de yaprakları besin yapmak bakımından ne kadar önemli olduklarını öğrenelim.

Bir bitkinin kökleri, bir gövdesi ve birkaç yaprağı vardır. Gelişmesi de şöyle olur:

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

  1. Su ve madensel tuzlar kökler tarafından emilir, gövdedeki ince borulardan ilerleyerek yapraklardaki besin yapan hücrelere gelirler.
  2. Yapraklar stoma  adı verilen gözenekler vasıtasıyla havadan karbondioksit gazı alır.
  3. Yaprakların üzerinde gün ışığı parıldar. Klorofiller gün ışığını çeker. Klorofiller yapraklara yeşil rengini veren maddelerdir. Bunlar karbon dioksidi ve suyu olarak şekere çevirir, bunları da bitki besin olarak kullanır. ‘Bu besinin meydana gelebilmesinde güneş ışığının önemli bir rolü vardır.
  4. Su yapraklardan’geriye döner, besini de beraberinde taşır. Böylece suyla birlikte besin bitkinin her yanını dolaşır. Ve bitkinin bütün bölümleri kendilerine gerekli olduğu kadar besin alırlar. Geri kalan besin, başka borulardan depo edilmeye gönderilir. Kökler ya da toprak altı gövdeleri depo işini görür.

Kök sebzeler, gün ışığının depoları olduğu için bize çok faydalıdırlar.

İlginç Bitkiler ve Çiçekler

 
Bitkileri inceledikçe bitki ve çiçeklerde , daha genel ifadeyle tabiatta ki canlılardaki çeşitliliğe hayran kalmamak mümkün mü?

Evrime vurgu yaparcasına sürekli bir değişim içerisindeki birki ve çiçekler insanları her geçen gün daha da büyülemeye devam ediyor.

Bizde sade ve estetik bakış açısıyla dikkatimizi çeken ilginç bitkileri beğeninize sunmak istedik.

Buyrun;

İlginç bitkiler

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme İlginç Bilgiler  buyume bitkilerde

 

 

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme İlginç Bilgiler  buyume bitkilerde

Leave a Reply