Menu

Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında bilgiler

Birleşmiş Milletler

Bu sayfadaki büyük binayı tanıyor musunuz? Bu binada dünyanın hemen her ülkesinden gelmiş insanlar çalışır. Bunlardan bazıları milletler arasındaki kavgaları yatıştıracak yollar bulmak için tartışır. Bazıları bütün dünyadaki insanların sağlık ve mutluluklarını ”etkileyen problemler üzerinde çalışır. Bazıları ise iş yerinde olduğu gibi normal büro işlerini yaparlar.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında bilgiler İlginç Bilgiler  milletler kilat birle bilgiler

Bu bina, New York’taki Birleşmiş Milletler merkezidir. 39 katlıdır ve cam, çelik ve betondan yapılmıştır. Binanın projesini Fransız, Brezilya|ı, Rus ve ingiliz mimarları çizmiştir ve içerisine ilk kez 1952 yılında girilmiştir.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı binalarının yapılması için gereken arsa ünlü milyarder John D. Rockeferler Jr. tarafından 8,5 milyon dolara satın alınarak bu teşkilâta armağan edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında bilgiler İlginç Bilgiler  milletler kilat birle bilgiler

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kuruluş hazırlıkları 1944 yılında başladı. O yıl Amerika, lngiltere ve Çin temsilcileri Dumbarton Oaks’ta toplandılar. Dünya barışını “korumak ve bütün insanlara yardım etmek için büyük bir teşkilât kurmaya karar verdiler. O sırada l. Dünya Savaşı henüz bitmemişti.

1945’te Rusya, İngiltere ve Birleşik Amerika liderleri (Roosevelt, Churchill ve Stalin) Rusya’da Yalta şehrinde toplandılar. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı için bir tasarı hazırladılar. Bu tasarı aynı yıl San Francisco’da toplanan 51 devlet temsilcileri toplantısında görüşüldü. Uzun tartışmalardan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilâtının temelini atan Anayasayı imzaladılar. Kısaltılmış şekliyle UNO diye anılan bu teşkilât 1945 yılının 25 ekiminde kurulmuş oldu. Şimdi her yıl o günü Birleşmiş Milletler günü olarak kutlamaktayız.

Anayasada ‘bütün devletler savaşı önlemek için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdiler. Ayrıca bütün dünyadaki yoksul, hasta, okuma yazma bilmez, aç ve evsiz.insanlara yardım etmekte elbirliğiyle çalışmak için anIaştılar. . Bütün üye devletlerin temsilcileri her yıl Birleşmiş Milletlerin New York’taki merkezinde toplanırlar. Genel Kurulda dünya sorunlarını görüşürler, Ayrıca kurdukları çeşitli kurullardan konseylerden gelen raporları inceler ve hangi devletleri kendilerine katılmaya çağırdıklarına ’karar verirler. Önemli konularda üyelerden üçte ikisinin anlaştıkları kararlar kesinleşir. Diğer konularda, yarıdan bir fazlasının anlaşması yeterlidir.

Birleşmiş Milletlere bağlı en önemli kurul, bU“ rış ıçın çalışan Güvenlik Kuruludur. Bu kurulun cn bır uyesi vardır. Bunlardan beş tanesi degişmez üyelerdir. Amerika, ingiltere, Fransa, Rusya ve Milliyetçi Çin Geri kalan altı üye, iki yılda bir Genel Kurul tarafından seçilir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı olarak özel sorunlar üzerinde çalışan Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) ve Dünya Sağlık Teşkilâtı (WHO) gibi başka kuruluşlar da vardır.

UNESCO: B.M. Eğitim, Bilim, Kültür Teşkilâtı. Birleşmiş Milletler arasında bu alanlarda bir işbirliği kurulmasına çalışır.

ICAD: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı. FUNO: Uluslararası Para Fonu.

BANK: Uluslararası Kalkınma, Gelişme Bankası.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında bilgiler İlginç Bilgiler  milletler kilat birle bilgiler

Leave a Reply