Menu

Beden eğitiminin ve Beden eğitimi dersinin önemi

Beden eğitiminin ve Beden eğitimi dersinin öneminden bahsetmek istiyorum. Bedenin sağlıklı gelişme ve büyümesini sağlamak, yaşlanınca sağlığın bozulmasını önlemek veya geciktirmek için çocukluk ve ergenlik çağındaki en önemli aktiviteler spor yapmaktır. Büyüme döneminde spor yaparak kapasitesini geliştirmeyen kişi
büyüdükten sonra bu eksikliğini kolay kolay gideremez.
Sporun iyi bir kişilik geliştirmeye ve ruh sağlığına olumlu katkısı vardır.

Oyun , Ekip halinde çalışmayı, zamanla yardımlaşmayı, başkalarına ve oyun düzenine
saygı duymayı, davranışlarını ve heyecanını kontrol edebilmeyi öğretir.
Spordan amaç dolaşım ve solunum sistemlerinin dayamıklılığını, kas – sinir sisteminin eş güdüm içinde çalışmasını, kasların kuvvetini ve esnekliğini geliştirmedir.
Bunun yanı sıra beden eğitimi günlük aktivite sirasında beden hareketleri, dinlenme ve eğlenme arasında uygun dengeler sağlanmasına yardım eder.

Beden eğitiminin ve Beden eğitimi dersinin önemi Sağlık  onemi itimi Beden eğitimi dersinin önemi

Beden eğitimi dersinin önemi bunlarla sınırlı değildir. Modern okul yaşayışında öğretmen beden etkinliklerine çocuğun doğal ilgisine hitap ederek okul gününe neşe ve dinlenme katan cazip fırsatlar gözüyle bakmalıdır. Beden eğitimi dersi ile ile çocuk büyük kasların çalışması sırasında, oturmanın sebep olduğu gerginliklerden ve çeşitli işler sırasında küçük kasların devamı olarak kullanilmasından kurtulur.
Beden eğitimindeki başarının kendine güivenin artmasına, cesaretin gelişmesine
öğrencinin akranları arasinda iyi bir yer sağlanmasına, diğer işlerdeki başarısının art-
masına yardimcı olacağını unutmamalıdır.

Spor yapabilmeye engel oluşturacak durumların olup olmadığımı anlamak için
önce hekim muayenesi gereklidir.
Beden eğitimi derslerinde çocuklar için spor planlanması yapılırken şampiyonlar yetiştirmek, okul takımına bazı dallarda birincilik kupasını kazandırmak yerine bütün öğrencilerin ilgilerine, bedensel özelliklerine uygun dallarda spor çalışmalarına katılmalarını sağlamak
hedef alınmalıdır.

Beden eğitimi dersleri en az diğer dersler kadar önemlidir. Boş geçmesine yada fen veya sosyal bilgiler dersleri gibi dersler tarafından işgal edilmesine izin verilmemelidir.
Ciddi bir sağlık sorunu raporla belgelenmedikçe her öğrenci derslere katılmalıdır. Her öğrenci ayrıca yaşı, beden yapısı, kuvveti göz önüne alınarak bir spor dalı ile uğraşmaya yönlendirilmelidir,
İskelet sistemini aşırı zorlayan ağır sporlara erken başlanmamalıdır. Kemiklerin büyüme uçlarınn zedelenmesi büyümeyi engeller ve şekil bozukluklarma sebep olur, unutulmamalıdır.

Beden eğitiminin ve Beden eğitimi dersinin önemi Sağlık  onemi itimi Beden eğitimi dersinin önemi

Çocukların Spor dallarına başlangıç için en uygun yaşlar

Yüzmeye başlangıç için en uygun yaş 5 6 dolayıdır. Jimnastik, buz pateni,
tenis, ata binme, kayak ve futbola 7 – 8 yaşlarında başlanabilir. 10 yaşından sonra
bunlara ek olarak voleybol, basketbol, hentbol, eskrim ve suya dalma uygundur. Su
topu, okçuluk, atlama sporlarına başlamak için en uygun yaş 12 yaş civarıdır. 13 14 yaşındaki çocuk
gelişim durumu uygun olmak koşulu ile fırlatma sporlarına başlayabilir. Halter ve güres gibi ağır sporlara 15 -16 yaşından önce başlanmamalıdır.

Çocukların iyi bir spor yeteği için ihtiyaç duyduğu besinler nelerdir?

İyi bir spor yeteneği için yeterli ve dengeli beslenme şarttır. Günde enaz 2 porsiyon proteinden zengin gıdalar (et, balık, baklagiller) 2 porsiyon süt ve süt ürünleri,
4 porsiyon ekmek ve tahıllar (makarna, pilav, börek, vb.),4 porsiyon meyve veya sebze gereklidir.

 

Beden eğitiminin ve Beden eğitimi dersinin önemi Sağlık  onemi itimi Beden eğitimi dersinin önemi

Leave a Reply