Menu

Balıkların duyguları var mıdır?

Balıkların duyguları var mıdır? Balıklar ağlarmı ? Balıkların duyguları var mı diye yapılan yeni bir araştırma balıkların duyguları ve bilinci olabileceğini ortaya çıkardı. Complaints of the Royal Society of London, Organic Sciences’da yayımlanan yeni bir araştırma, balıkların duygulara ve bilince sahip olabileceğini gösterdi.

Araştırma, balıklarda gözlem yaparak stres altındaki balıkların vücut ısılarının arttığını gösterirken, bunun daha önce bilinçle alakalı görüldüğü söyleniyor.

Balıkların duyguları var mıdır? İlginç  duygular

Balıkların duyguları gerçekten var mı?

Balıklar ağlar mı? Şimdiye kadar “duygusal ateş” denen bu durumun yalnızca memeliler, kuşlar ve kimi sürüngenlerde görüldüğü, ancak balıklarda hiç görülmemiş olduğu belirtiliyor.

Deneyin 72 balıkla yapıldığı, balıkların iki gruba ayrılıp çeşitli testlerin gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Bilim insanlarının balıkların bilince sahip olup olamayacağı konusunda ayrıma düştüğü, kimi bilim insanları balıkların beyni basit olduğu için bilinçli olamayacaklarını düşündüğü, ancak kimi bilim insanlarının sa beynin boyutuna rağmen balık beyninde yapılan incelemelerin memeli beynine yakın yapıları olduğunu gösterdiğini belirttikleri söyleniyor.

Bu durum balıklar ağlarmı sorusunu yanıtlamamıza yeterli olur mu bilinmez.

Balıkların duyguları var mıdır? İlginç  duygular

Leave a Reply