Menu

Avrupa kıtası ve devletleri hakkında bilgiler

Avrupa’ya genel Bakış

Avrupa, öbür kıtalardan daha küçüktür. Yüzölçümü 10 milyon km2 dir. Ama coğrafya durumu bakımından uygarlığın merkezi olmuştur. Avrupa, Asya, Afrika, Amerika kıtalarının arasındadır.

Avrupa kıtasının iklimi sert değildir. Bol denize sahip oluşu da bu kıt’aya büyük yarar sağlar.

Avrupa, doğuda, Asya ile birleştiği bölgede geniştir. Batıya doğru gidildikçe daralır. Adeta bir yarımada biçimini alır. _ Avrupa’nın kıyılarında bol girinti ve çıkıntılara rastlanır. Yarımada ve adaların sayısı da yüksektir.

Fransa’dan Rusya’ya kadar geniş bir düzlük uzanır. ‘Bu düzlük Almanya ve Polonya’yı da içine alır. Bu düzlükte akan ırmaklarda ulaştırma yapılır. Akdeniz’e akan ırmaklarsa, dağlar denize yakın olduğu için daha kısadır_ Bu ırmaklar ulaştırmaya elverişli değildir. Avrupa’da birçok dağ dizileri vardır. Bunların en yükseği Alp’lerdir. Alp dağları, batıda Pirene, güneyde Apenin ve doğuda Balkan’larda da Karpat dizileri halinde devam’ ederler. Avrupa’nın büyük bir bölümünde iklim yumuşaktır. Akdeniz’in etkisiyle kışlar kısa ve yumuşak, yazlar.da çok sıcak geçer. Kuzeyde ve batıda, Meksika körfezinden gelen sıcak su akıntısı iklimi yumuşatır. Orta Avrupa’da kara iklimi vardır. Yani kışlar sert ve uzun, yazlarsa kısa ve sıcaktır.

İklimin, hemen her yerde elverişli olması sayesinde, Avrupa’da tarım çok ileridir. Topraklar verimlidir. Böylece insanlar kolaylıkla geçimlerini sağlayabilirler. Ayrıca çalışmaları ve yeni yeni buluşlarıyla da Avrupa tarımına büyük yenilikler getirmişlerdir, Büyük ovalarda, tahıl, şeker kamışı ve patates ekimi yapılır. insanlar Avrupa kıt’asının hayvanlarını da değştirmişlerdir. Avrupa’da vahşi hayvan kalmamıştır. Sadece ayı ve kurta rastlanır, Avrupa’da her çeşit hayvan beslenir. Akdeniz bölgesinde de ipek böceği yetiştirilir. Son yüz yıl içinde, Avrupa devletleri iki büyük savaş geçirmişlerdir. Bu savaşlar kıt’anın fakirleşmesine yol açmıştır. ‘Bugün Avrupa’da 32 devlet vardır. Bu devletlerin yönetim biçimleri ve nüfusları birbirinden çok farklıdır.

Avrupa maden yönünden zengindir. Böyle olunca endüstri de kolaylıkla gelişmiştir. Endüstride en ileri Avrupa devletleri, Rusya, İngiltere ve Almanya’dır. Balıkçılık da çok ileridir. Balıkçılıkta en yeni araçlar kullanılmaktadır.

Avrupa devletleri kara ve demiryolları ile birbirlerine bağlıdır. Böylece karşılıklı alışveriş kolay olmaktadır_ Başka kıt’alarla yapılan ticaret, deniz yolu ile olmaktadır. Bunun için de sayısız limanlardan yararlanılmaktadır. Havayolu ile ulaştırma da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Havayolları hem belli başlı Avrupa şehirlerini birbirine bağlamakta, hem de başka kıtalarla ulaştırmayı sağlamaktadır.

Avrupa’da konuşulan dillerin sayısı 60 kadardır. Büyük dil grupları vardır. ıDoğu Avrupa’da lslav dilleri konuşulurken, Kuzey Avrupa’da Töton dilleri konuşulur. Batı ve Güney Avrupo halkının konuştuğu dilse Roman’dır. Avrupa dillerinin birçok diyelekleri vardır. Kuzey Fransa’da konuşulan fransızcayla memleketin güneyinde konuşulan fransızca aynı değildir, değişiktir. Avrupa kıtasında yaygın durumda bulunan diller, hem kıtayı, hem de dünyayı etkilemiştir.

Avrupa’daki büyük ve tarihî şehirler, tarihe ışık tutan zengin sanat ve tarih hazinelerini bağırlarında barındırırlar. Özellikle ltalya ve Fransa bu bakımdan önde gelir. Floransa’da Michelangelo’nun, Roma’da Rafaello’nın eserlerine hayranlık duyarken Napoli dolaylarındaki Pompei harabeleri ilgi toplar. Fransa’nın Louvre (Luvr) Müzesi dünyanın en büyuk müzesidir.

Avrupa kıtası ve devletleri hakkında bilgiler Gezi İlginç Bilgiler  devletleri bilgiler avrupa

Leave a Reply