Menu

Kasım 1938 Atatürkün ölümü ve cenaze töreni

Atatürk, memleket içinde sık sık seyahatlare çıkardı. 1938 ocak ayının 22. günü Yalova’da yeni yapılan Otel Termalin ilk misafiri oldu. Ay sonuna kadar orada dinlendikten sonra şu’batın birinde Bursa’ya gitti.
Atatürk, Yalova ve Bursa seyahetleri sırasında kendisini üşütmüş ve İstanbul’da hastala’narak zayıf düşmüştü. Bu rahatsızlık Ankara’ya vardıktan sonra tekrarladı. Kendisi bir süre Çankaya köşkünde istirahat etti.
Atatürk, mayıs başlarında iyileşti. Ankara çevresinde gezintilere çıkmaya başladı. 19 Mayıs Stadyomunda yapılan Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini seyretti ve aynı günün akşamı güney illerimizde bir inceleme gezisıne çıktı. Seyahat kendisini yormuş ve-tekrar hastalanmıştı. 27 mayıs günü tedavi ve istirahat için lstanbul’a Dolmabahçe Sarayına gitti. Mütehassısların yaptıkları konsültasyon sonucu, hastalığın siroz olduğu anlaşıldı. Dr. Prof. Neşet Ömer lrdelp, Operatör Prof. M. Kemal Öke ve Dr. Prof. Nihat Reşat Belger sürekli olarak tedavisiyle görevlendirildiler Bir yandan da Fransa’dan Prof. Fissenger getirildi. Berlin’den Prof. Bergmann ve Viyana’dan Prof. Epinger de çağırılarak hastalık ve tedavisi hakkında mütalaaları alındı. Hastalık ilerleyince sürekli tedavi “heyetine Prof. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter ile -.Dr M. Kâmil Berk ve Dr. Abravaya Marmaralı’dan kurulu müşavir bir heyet de yardımcı oldu.
Atatürk’ün, sağlığını bir gün önce elde etmesi için her çareye başvuruldu. Bir süre Savarona yatında kalması kararlaştırıldı.
Temmuz sonlarına doğru, Savaronada kalan Atatürk’ün sağlık durumu, kendisinin Dolmabahçe Sarayına naklini gerektirmişti. Atatürk günden güne fenalaşıyordu. O’nun hastalığını duyan büyük küçük bütün Türk halkı, sağlığı hakkındaki haberleri “heyecanla izliyor, iyileşmesini bütün kalbiyle diliyordu.
16 ekim 1938’de ilk kriz geldi. Bundan sonra ise, sağlık durumunda hafif bir iyileşme görüldü. Bu, bütün memleketin“ gönlüne ferahlık getirmiş, yaklaşmakta olan Cumhuriyetin 15. yıldönümü bayramını kutlamaya daha büyük bir güç vermişti. Fakat Atatürk’ün 0 sırada lstanbul’dan ayrılmasına imkan yoktu. Cumhuriyetin 15. yıldönümü töreni Ankara’da Onsuz yapıldı.
Atatürk 1 kasım 1938 gününde ‘Büyük Millet Meclisinin açılış töreninde bulunamadı. Nutkunu Başbakan okudu.

Atatürkün Ölümü-10 Kasım 1938

15 gün kadar kendini iyi hisseden’ Atatürk, tekrar bir kriz geçirdi. Bütün memleketi yeniden derin bir keder kapladı. Her Türk’ün kalbi yalnız O’nun kurtulması dileğiyle çarpıycm du. Fakat korkulan sonuç bütün acılığıyle ger. çekleşti ve 10 kasım 1938 günü saat 9’ u 5 geçe, gözlerini ebediyen hayata kapadı.
Bu, kara haber yalnız Türk vatanını değil bütün dünyayı derin bir mateme bürüdü. O’nun cenaze töreninde bulunmak üzere büyük küçük bütün devletler temsil heyetleri, savaş gemileri, asker birlikleri göndererek, Atatürk’e karşı olan derin saygılarını belirttiler.
16 kasım 1938’de tabutu, Türk bayrağına sarılı olarak bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı’nın büyük tören salonuna konuldu. Halkın ziyareti için sarayın kapıları açıldı. Bü_ tün lstanbul halkı, akın akın son saygı ödevini yapmaya koştu. 19 kasım cumartesi günü sabahı özel olarak .
Dolmabahçe Sarayı tören salonunda cenaze namazı kılındı. Saat 2330’da 12 general tabutu saygıyle omuzlarına aldılar ve top arabasına koydular. Tabut Gülhane parkına geBurada bir torpitoya alınarak, Yavuz zırhlısına naklolundu. Yavuz, büyük ölüyü akşam geç vakit -lzmit’e getirdi. Gece. özel bir trene konulan cenaze, yol boyunca kalabalıklarla karşılanıp uğurlanarak 20 kasım 1938 günü Ankara’ya getirildi. Trenden alınan cenaze, yine top arabasına konarak Büyük Millet Meclisi önüne getirildi ve daha sonra arabadan alınarak Meclis binası önünde hazırlanan katafalka yerleştirildi.
Akara’da da saygı geçişi başladı. Bütün Ankaralılar katafalkı önünde saygıyla eğilerek“ geçti. Bu geçiş gecenin geç vakitlerine kadar sürdü. Ertesi günü (21 kasım 1938) saat 10’da muhteşem bir törenle B. M. M. önünden alınan cenaze, istasyon yoluyle Atatürk’e geçici kabir olarak hazırlanan Etnoğrafya Müzesine getirilerek hazırlanan menmer lahte yerleştirildi. Daha Sonra Atatürk’ün tabutu 10 kasım 1953’te Etnoğrafya Müzesinden alınmış, büyük bir törenle Anıtkabre nakledilmiş ve böylece ebedî istirahatgöhına bırakılmıştır.

ATATÜRK ÜN VECİZELERİNDEN

. Ne mutlu Türk’üm diyene!
. Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tülekle asla yok edilemez.
. Basın ulusun ortak sesidir.

Kasım 1938 Atatürkün ölümü ve cenaze töreni İlginç Bilgiler  toreni olumu cenaze ataturkun

One Response

Leave a Reply