Menu

Asya

Asya, dünyanın en büyük bölgelerinden birisidir. Bu büyük kıtada her çeşit iklime rastlanır. Kuzey bölgelerinin dondurucu soğuğundan, güney bölgelerinin ekvator sıcağına geçilir. Bunun sonucu, bir bölgenin bitkileri ve hay.. vanları öteki bölgeninkine benzemez

Doğu Sibirya’da termometrenin, sıfırın altında 78’e indiği olur. Buralarda kutup soğuğu hüküm sürer. Renksiz tundralar, daima buzla kaplıdır. Güneye doğru inildikçe çam ormanlarına rastlanır.

Asya kıtası haritası

Asya İlginç Bilgiler

Anadolu’yu, Arabistan’ı ve lran’ı da içine alan Asya’da, ısı büyük değişiklikler gösterir. Yağmurlar azdır. Orta Asya çöller bölgesidir. Dünyanın en yüksek ısıderecesine burada rastlanır.

Çölün bittiği yerde stepler başlar. Buralarda göçebe hayvan sürüleri beslenir. En çok beslenen ıhayvanlar sığır, keçi, at ve devedir. Akdeniz kıyılarına rastlayan Asya topraklarında iklim sıcaktır. Yağmurlar bu sıcaklığı hafifletir. Sahil boyunca üzüm, zeytin ve portakal yetişir.

Güney ve güney-doğuda kalan Hindistan, Endonezya, Çin ve Japonya’da muson rüzgarları eser. Musonlar, yazın denizden esince yağmur getirir. Kışın,içerden gelen musonlar ise kurudur. Asya’nın güneyi ormanlarla kaplıdır. Buraya bol yağmur yağar. Ormanlarda fil, kaplan, leopar, zehirli “yılanı gibi hayvanlar yaşar. Ayrıca çeşitli ‘kuşlar ve böceklerde var’ dır. Birçok bölgelerde de şeker, çay, kauçuk, baharat, pirinç yetiştirilir.

Asya Kıtası Yerşekilleri

Anadolu’dan, Bering geçitine kadar yükselen dağ dizilerine rastlanır Bu dağların en ünlüsü Himalayalardır. Dünyanın en yüksek noktası olan  Everest Tepesi  Himalayalardadır, Everest’in yüksekliği 8 800 m.’den fazladır. Bu dağ dizileri arasında büyük yaylalar da vardır.

Üstte: Ganj, Hintlilerin kutsal saydıkları bir ırmaktır. Sularından türlü türlü dertlere şifa nmarlar ve bol bol yıkanırlar. Ortada: Arabistan’da petrol boruları döşeniyor. Altta: Bir Japon evinde yemek yeniyor.

5 500 m. yükseklikteki Tibet yaylası bunlardan birisidir. Tibet’e, yüksekliği yüzünden (Dünyanın damıda denir.

Dağlık bölgenin kuzey-doğusunda, Huang-ho ve Yang-tse ırmakları uzanır_ Bunlara Sarı nehir ve Mavi nehir de denir. Bu iki ırmak Çin’in en büyük ırmaklarıdır. Daha güneyde, Hindistan’ın kutsal ırmakları sayılan Ganj ve ıBrahmaputra akar.

Bu koca kıtada 1,5 milyar insan yaşar. Kıtanın her yeri aynı şekilde kalabalık değildir_ Buzlu kuzey bölgelerinde, dağlarda ve yaylalarda çok az insan yaşa-r. Buna karşılık muson rüzgarlarının estiği bölgeler oldukça kalabalıktır. Çin’in bazı kesimlerinde insanlar ırmaıklarda demirli duran kayıkları, ev gibi kullanırlar. Asya nüfusunun aşağı yukarı ‘bir milyarı sarı ırktandır. Bunlar Çin, Japonya Çinhindi, Endonezya gibi, Asya’ nın doğu ülkelerinde yaşarlar. Başlıca besinleri pirinçtir._ Hindistan, Arabistan, iran gibi batı bölgelerinde ıse beyaz ırk çoğunluktadır.

Dinlerin Beşiği Asya

Asya, bütün dinlerin beşiği sayılır. Musevi, Hıristiyan ve İslâm’ dinleri Asya’da doğmuştur. ıBrabmanlıkla, Budacılık da Asya’dan çıkmıştır. Asya, aynı zamanda uygarlığın da beşiğidir. ‘

Asya bize birçok faydalı bitki vermiştir Bunlar arasında buğday pirinç, üzüm, zeytin vardır. Öküz, eşek, koyun gıbı faydalı bazı hayvanların da kökü Asya’dadır ipek böceği beslemesinide bize Asyalılar öğretmiştir.

Eski uygarlığına rağmen, Asya’ nın birçok bölgelerinde insanlar güç bir hayat sürmektedir. _Birçok kimse gerektiği gibi beslenmemektedir. Ayrıca herkesin eğitilmesi de mümkün olmamaktadır.

Ancak son yıllarda, bütün dünyada olduğu gibi Asya’da da en geri uluslar uyanmakta-ı ileri ‘bir yaşam kazanmak için çırpınmaktadır. Bu, önüne geçilemeyen bir zarurettir.

Asya İlginç Bilgiler

Leave a Reply