Menu

Arılar hakkında ilginç bilgiler

Bir arı oğlunun konut seçtiği bir ağaç kovuğunu düşünün; burası 60000 nüfusu bulunan bir şehirden farksızdır. Bu kovanın içinde 3 mm. eninde altı köşeli ve mumdan gözler sıralanmıştır. Bunlar arıların kolayca ve birbirlerini rahatsız etmeden çalışmalarını sağlayacak biçimde bir yanları açık olarak yapılmıştır. Büyüklükleri de eşit değildir. İşçiler, erkekler ve prenseslere (ki kraliçe bunlardan seçilir) göre ayrı ayrıdır. Bir kısmı yavru arıları barındırmak üzere hazırlanmış, bir kısmı da depo olarak, yani bal doldurmak için. Kovanın en kalabalık sınıfı, işçilerdir. Yalnızca erkekler tembeldirler ve her biri 5-6 işçinin emeğini tüketirler.

Arılar hakkında ilginç bilgiler İlginç Bilgiler  ilgin bilgiler

Kraliçe Ana arılar

Kraliçe arı ya gelince, saltanatının pahasını uzun ve güç bir tutsaklık süresiyle öder. Çiftleşmeden sonra sayısız yumurta yumurtlar.

Kovanda dolaşan Kraliçe arı

Bu yumurtalar dış görünüşleriyle birbirlerine benzemekle beraber, kondukları petek, gözüne, kurtçuğun petek gözüne, kurtçuğun aldığı besine göre başkalaşma sonunda değişik kişilikler ortaya çıkar. Böylece kovanlarda doğumları ihtiyaçlara göre ayarlamak olanağı vardır. Bu konudaki kararı verenler korkusuz, yumurtaları petek gözlerine yerleştiren kraliçeye eşlik eden işçilerdir. Yumurtalar yerleştirilir yerleştirilmez dadılar koşturup onları  besleyecek balı bırakırlar. Üç gün sonra yumurtalardan beyaz kurtçuklar çıkar. Kurtçuk dört günde petek gözcüğünü dolduracak kadar büyür. O zaman beslenmesine Son verir ve kendine minik bir kaza örer. Dadılar hücreyi iyice mumla örterler, hele prenseslerinkine büyük.bir özen gösterirler. Başkalaşma başlamıştır. Tamamlanması, işçiler için 20, erkekler için 26 gün sürer. Prenseslere ise ~12 gün yeter.

İşçi ve Erkek arıların özellikleri

İşçiler ve erkekler sessizce dünyaya gelirler. Halbuki bir prenses çıkma saatinin geldiğini sezinleyince kuak-kuak a benzer bir ses çıkarır. Ana kraliçe «tvi-tvi» ye benzer bir sesle cevap verir. . ‘ Arılar bizler gibi iki tanecik değil tam beş göze sahiptirler: Yalın olan üçü kafasının tepesinde ve  mikroskobik mercekli diğer ikisi öndedir.

Böyle bir göz için, düşünebiliyor musunuz?

Arılar hakkında ilginç bilgiler İlginç Bilgiler  ilgin bilgiler

Uzun kış uykusundan uyanıp kovandan çıkan arının ilk işi topluluğu için hayat memat sorunu olan çiçektozu bulmak üzere uzun bir uçuşa çıkmak olur.

Yolculuğun sonunda, ayaklarındaki minik torbacıkları çiçek tozuyla dopdolu olarak kovana döner. Onu gören nöbetçiler saklandıkları. yerden çıkıp onu kapıda karşılarlar. Bir an iki hasım gibi süngü süngüye kalırlar ve nöbetçiler gelenin kendi toplumlarının bir üyesi olduğunu anladıktam sonra ancak içeriye salarlar. Girer girmez yükünü depoya boşaltın ve ilkbaharın geldiğini ve besinin bollaştığını anlatan çılgın :bir dansa başlar. Fakat az sonra ritm değişir. Bu yeni figürlerle arı adeta arkadaşlarına definenin ‘hangi yönde saklı olduğunu anlatmak ister. Arılar az. sonra, arkadaşlarının gösterdiği yönde uçmaya başlarlar. Toplumun amansız yasalarından biri de, prenseslerin öldürülmesidir.

Kral ailesinin ilk çocuğu petek gözünden çıkar çıkmaz, ana kraliçe tabalarından bir kısmını alıp kovandan uzaklaşmak üzere hazırlıklara başlar. Nedimeleri hemen onun etrafını alırlar, kanatlarını arıtırlar, temizlerler, masajlarlar ve onu, karnını doyursun diye içi bal dolu bir hücreye götürürler. Bundan sonra kraliçe, ana yol boyunca ilerlemeye başlar. Gelişmesi tamamlanmamış bir prensesin akuak-kuak ını duyunca durur, hücresini deler ve duraksamasız zavallı yavruların kafasını insafsızca koparır.

Şimdi, kovanı terk eden oğulu izleyelim. Buradaki arılar yeni kovanlarını inşa etmek üzere öncülerin gösterdikleri dala ya da oyuğa varıp salkım gibi asılırlar. Burası önce temizlenip paklanır, sonra bina işi başlar. Üst hücreler her mum katının temeli olacak şekilde yapılır. Katlar böylece eklendiğinde dikey bir duvar meydana gelir. Mumcu arı, çıkarttığı mumu ağzında eritip bir şerit biçimine getirir. Böylece elde ettiği yapı harcıyla gittikçe sertleşecek ve sağlam bir duvar olacaktır. Böylece temel yapı meydana geldikten sonra dadılar işe koyulur ve şaşılacak bir hızla altı köşeli gözler hazırlarlar.

Kraliçesini yitiren bir kovanda arılar, bunu sezer Sezmez işleri yüzüstü bırakıverirler ve kendilerine yeni bir kraliçe buluncaya dek ya başka bir kovana geçer ya da ölürler.

Arılar hakkında ilginç bilgiler İlginç Bilgiler  ilgin bilgiler

Leave a Reply