Menu

Altın nasıl aranır ?

Altın nasıl çıkarılır, Nasıl aranır. Altın üzerine sayısız masallar, hikâyeler yazılmıştır.

En eski zamanlardan beri altın, insanlar arasındaki değerini kaybetmemiştir. İnsanlar eski zamanlardan beri dünyanın her tarafında altın aradılar. Bu hırs onları kötülüğe götürdü.

Altına ait masallar bizi uygarlığın ilk günlerine götürür. Nibelungen ve Rhineland hazinelerinin acıklı masalı, altın yumurtlayan tavuğun hikâyesini anlatır. Altın donanmayı eline geçiren Jasan’un, her tuttuğunu altın yapan kral Mides’ın masallarını duymuşsunuzdur. Bunlardan başka altın üzerine yazılmış birçok masallar, hikâyeler vardır. Bu da insanların altına olan düşkünlüklerini bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. Altın her zaman mutluluk getirmez. Bunu, eski hikâyelerin ardında gizlenen gerçeklerden anlayabiliriz.

Altın tarihi

Altın tacını Nasıl Kazandı? . Altın nasıl madenlerin kralı oldu? Bunun sebebini birçok noktalarda toplayabiliriz. Altının son güzel bir rengi vardır, Ağırdır, fakat her türlü şekle kolaylıkla girer. Hiç bir zaman paslanmaz. Her yerde bulunmaz. İşte, bütün bu saydığımız kimyasal ve bazı psikolojik sebepler, altını çok değerli yapmıştır. Dünyadaki para sistemi için temel olabilecek daha değerli bir maden bulunmamıştır.

Tarihte Altın Eski Akdeniz ve yakın doğu uygarlıklarının altına verdikleri önem, yapılan kazılardan anlaşılmıştır. Bu kazılarda altından yapılmış birçok süs eşyaları, paralar bulunmuştur. Eski Mısır’da altın ve para eşit değerdeydi. Pharaohs’un hazinesinde altından yapılmış çok değerli eşyalar bulunmuştur. Mısır’da altın paraların üzerine çeşitli desenler, süsler yapılırdı. Homer destanına göre, Manelaus Sarayı altın külçelerden yapılmıştı.

Eski tapınaklardan bazılarının direkleri saf altındandı. Roma zenginleşmeden önce, Romalı kadınların
ağırlığı 31 gr. mı geçen altın süs eşyası taşımaları yasaklanmıştı. Bu kanun M.O. 215 yılında çıktı. Zaman geçip Roma İmparatorluğunda yağma ve çapulculuk başlayınca Romalı idareciler bu yasağı kaldırdılar. Zenginler altınlarını birbirlerine göstermek için birbirleriyle yarış etmeye başladılar.

Nehirde Altın arayan ilk insanlar

Etrüsk ve Romalılar altın işlerinde esir kullanırlardı. Latin tarihçilerinin yazdığına göre, Vercelli yakınındaki nehirde altın bulmak için kum eleyen insan sayısı 5 bindi. Kuzeydeki Barbar kavimler de altınla ilgiliydi. Savaş 10manı altından yapılmış zırhlar giyerlerdi. Orto Çağa doğru altın azaldı. Madenocakları terkedilerek yerleri unutuldu.

Bu ara Araplar İspanya’da yeni maden ocakları açtılar. Elde edilen altın eskiye göre pek azdı. Bu durum altının değerini kaybettiği anlamına gelmiyordu. Bilakis, ortaçağ kimyagerleri bütün güçleriyle altın peşindeydiler. Kimyagerler, Lapis Philosophorum adında bir taş arıyorlardı. lnançlarına göre bu taş bütün madenleri altına çevirecekti. Tabii zaman geçtikçe bu düşüncenin olanaksızlığı anlaşıldı. Oteyandan insanlar, yeni bulunan topraklarda altın aramaya devam ediyorlardı.

Kristof Kolomb, seyahatine başlamadan önce aklında iki fikir vardı. Biri, yeni topraklardaki insanlara Hıristiyanlığı aşılamak, diğeri altın bulmaktı. Onunla seyahate çıkan birçok kimse altın hayaliyle yaşıyordu. Gerçekten de bu seyahatte düşünülenden çok daha fazla altın bulundu. Bu altınlar Avrupa’ya getirildi.

1579 yılında Sir’Francis Drake Kalifornia sahillerini buldu. Dönüşünde Kraliçe Elizabeth’e bazı yerlerde, nehir kumları arasında altın parçaları gördüğünü söyledi. Bundan tam 270 yıl sonra, Drake’ın altın gördüğü yere hiç bir şeyden habersiz iki öncü gitti. Birincisi Sutter adında bir Alman muhaciriydi. Sutter buraya Sacramento vadisinin tarıma elverişli olduğunuduyduğu için gelmişti. Burada tarımla uğraşmaya başladı.

İkinci öncü James Wilson Marshall adında genç bir marangozdu. Vazifesi su kanallarının savak kapaklarına bakmaktı. Bir sabah Marshall, suyun altında kumlar arasında altın parçaları gördü. Hemen çok sayılan bir insan olan Sutter’e giderek durumu anlattı. Sutter ve Marshall, insanların buraya hücumunu önlemek için bu meseleyi gizli tutmaya karar verdiler. Fakat çok geçmeden kulaktan kulağa Sacramento vadisinde altın bulunduğu haberi yayıldı.

Altın hastalığı herkesi sarmıştı. Amerika’nın her yerinde Kaliforniya’ya hücum başladı. Sutter için bu bir facia idi. Yeni gelenler, Sutter’in emek verdiği toprakları yağma ederek altın aramaya başladılar. Sacramento altını birçok kimseye zenginlik getirdi, fakat Sutter’in bütün ümitlerini yıktı. O sadece iyi bir çiftçi olmak istiyordu. Sutter 1880 yılında yoksulluk içinde öldü.

Yıllar geçtikçe dünyanın başka yerlerinde de altın bulundu. Maden arayıcıları Amerika, Kav nada, Avusturalya ve Güney Afrika’ya yerleştiler. Bu maden arayıcılarının sonsuz mücadelesi, elde edilen zenginlikler, altın için bir birini öldüren insanların hikâyesi sürüp gitti.

Altın nasıl aranır ?

Nehirde , Derede, Akarsularda altın aramak

Nehir veya dere içerisinde altın aramak için elverişli bölgeler vardır bu yerler suyun dar bir şekilde veya belirli bir genel genişlikte aktığı ve birden genişlediği yerlerdir. Nehir yatağının genişleyerek aktığı yerlerde su akışı yavaşladığından, altının kuma düşme ihtimali diğer yerlere göre artmaktadır.

Altın nasıl aranır ? İlginç Bilgiler

Altın nasıl aranır

 

Altın nasıl aranır ? İlginç Bilgiler

One Response

Leave a Reply