Bir varmış Bir yokmuş. Aykut Erdoğdu klip seslendirdi.
Yıllar önce yaşam nasıldı ?
Uyku nedir, Kaç saat uyku yeterlidir ?
Referandumda oyunuz ne olacak?

​Atatürk Devrimleri (Açıklamalı)

Aralık 17, 2016


Hukuk Devrimi : Cumhuriyet devrinde Türkiye’nin kalkınması, uygar uluslar düzeyine ulaşabilmesi için birtakım yenilikler yapılması gerekiyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan bu yenilik hareketleri bugüne kadar devam etmiş ve etmektedir. Kurtuluş Savaşından sanra saltanat usulüne Son verilmiş, halifelik kaldırılmış, Osmanlı hanedanından olanlar yurtdışı edilmiştir. Türk ulusu bu başarıyle yetinmemiştir. Halifeliğin kaldırılmasıyla din ile dünya işleri birbirinden […]Hukuk Devrimi :

Cumhuriyet devrinde Türkiye’nin kalkınması, uygar uluslar düzeyine ulaşabilmesi için birtakım yenilikler yapılması gerekiyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan bu yenilik hareketleri bugüne kadar devam etmiş ve etmektedir. Kurtuluş Savaşından sanra saltanat usulüne Son verilmiş, halifelik kaldırılmış, Osmanlı hanedanından olanlar yurtdışı edilmiştir. Türk ulusu bu başarıyle yetinmemiştir.

Halifeliğin kaldırılmasıyla din ile dünya işleri birbirinden ayrılmış, eski şer’iye mahkemeleri kaldırılmıştır. Vatandaşlar arasında ayrılık gözetmeden adalet dağıtan Cumhuriyet mahkemeleri kurulmuştur.

Atatürk devrimleri kadın hakları:

Avrupa kanunları örnek alınarak Medeni Kanun hazırlanmış, sosyal hayatımız düzene girmiş; kadın ile erkeğe eşit haklar tanınmıştır.
Osmanlı devrinde kadınlar politikaya karışmazlar, iş hayatının ne olduğunu bilmezlerdi. Erkekler dışarıda çalışır, kadınları’ise evlerine kapanırlar, sadece ev işleriyle uğraşırlardı. Kadınlar memur olamazlar, dernekler kuramazlardı. Seçme Ve seçilme hakkına sahip de
ğildiler. Cumhuriyet devrinde kadınlara da her türlü haklar tanınmış, o da çalışma hayatında erkeğin yanında şerefli yerini almıştır. Seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır.

Kıyafet Devrimi

Osmanlı imparatorluğu devrinde “kılık ve kıyafette birlik yoktu. Her sınıf halkın kıyafeti ayrıydı. Erkek ve kadın kıyafetleri de pek gülünçtü. Erkekler, başlarına ya fes giyer ya da bir keçe külah üzerine beyaz, yeşil renkli sarıklar sorarlardı. Erkek elbiseleri çok çeşit
liydi. Kadınlar ise topuklarına kadar çarşaflara bürünürler, yüzlerini de peçe denilen siyah bir bezle örterlerdi.

Cumhuriyet devrinde 1925’te çıkarılan şapka kanunu ile fes, külah, sarık yasak edildi. Erkekler ve kadınlar bugünkü giyim eşyasını kullanmaya başladılar.

 

Yeni Takvim ve Saatin Kabulü

Eskiden bugünkünden ayrı bir takvım kullanılırdı. (Buna Hicrî takvim deniliyordu. Halbuki dünya ulusları miladî takvimi kullanıyorlardı. Saatlar da güneşin batışına göre ayarlanırdı. Dünya uluslarına uymak için, Cumhuriyet devrinde bugünkü takvim ve uluslararası saat kabul edildi (1925). Bu arada Arap rakamları bırakıldı, yerine bugünkü kullandığımız rakamlar kabul edildi. Eskiden haftanın tatil günü cuma günüydü. Değiştirilerek pazar günü, tatil günü oldu.
Eğitim de Devrim
Osmanlı imparatorluğu devrinde 1839’dan sonra rüştiye, idadi; sultani adıyle birtakım ortaöğretim okulları açılmışti. Fakat bu okulların yanında ,yine eski usul öğretim yapan medreselere dokunulmamıştı. Son zamanlar da medreseler çok bozulmuştu. Bunun üzerine bütün medreseler kapatıldı (1924), Modern okullar açıldı. Öğretim ve eğitimde yeni metotlar uygulandı.

 

Atatürk alfabe devrimi :

Öğrenilmesi güç olan Arap harfleri kaldırıldı. Bugün kullandığımız, kökü Latinden gelen Türk harfleri kabul edildi.(1928). Böylece Türk vatandaşlari için okuma yazma işi kolaylaştı. Yeni yeni okullar, üniversiteler açıldı. Eskiden sadece Istanbul’da bir üniversitemiz ve pek az yüksek okulumuz varken, Cumhuriyet devrinde Ankara’da, Izmir’de, Erzurum’da, Trabzon’da üniversiteler, yurdun birçok yerlerinde de yüksek okullar açıldı. Memleketin ekonomik alanında kalkınmasına paralel olarak birçok da yeni yeni teknik okullar kuruldu.

Güzel Sanatlara önem verildi. Tekkelerin kapatılması, zaviyelerin kapılarına kilit vurulması da önemli devrimlerimizden.sayılır. Şeyhliklere son“ verildi. Tekke, zaviye ve şeyhler yıllarca geri kalışımızın önde gelen etkenlerinden biriydi. Cünkü osmanlının sonunu hazırlayan bu eski ve küflenmiş ocaklar, bizi ilerlemekten alıkoyuyorlardı.

Bütün bu devrimlerimizi bize kazandıran büyük Atatürk’tür, Türk ulusu ona ilericilik açısında da çok şey borçludur.

 
​Atatürk Devrimleri (Açıklamalı) haberine benzer haberler :

​Atatürk Devrimleri (Açıklamalı) konusunda birşeyler söyle :

Yazıya 6 yorum yapılmış.

Göze Ak Aralık 26, 2016

İnternette birbirinin tekrarı yazılar çok artmıştı. Sizin yazılarının çok güzel.

Ayşe aşkın Aralık 26, 2016

Harika bir yazı olmuş. ​Atatürk Devrimleri (Açıklamalı) konusunda bilgi veren en güzel yazılardan birisi.

Muhsin Gün Aralık 26, 2016

Farklı bir yazı olmuş. Çok sağolun. İnternette birbirinin tekrarı yazılardan çok sıkılmıştık.

Sevgi Dursun Aralık 26, 2016

Siteniz Medya Tv ye çok teşekkür ediyorum.

Emre gül Aralık 26, 2016

Yazı için çok teşekkür ederim aradığımı buldum sağolun.

Mehmet Selim Aralık 27, 2016

Çok teşekkür yazanın ellerine sağlık. İlginç Bilgiler alanında en iyi yazıları burada buluyorum.