Atatürk Devrimleri (Açıklamalı)


Aralık 14, 2017

Atatürk’ü anlamak fikirlerine bağlılık gerektirir. Atatürk Devrimleri ni özümseyip içselleştirip savunmayı ,ne şartlarla ne koşullarda yapıldığını anlamayı gerektirir. Beni görmek demek yüzümü görmek demek değildir, Fikirlerimi anlıyorsanız bu yeterlidir diyen Atatürk ü saygı minnet ve şükranla anarken açıklamalı olarak Atatürk devrimlerini yayınlıyoruz. Çocuklarınıza okumanız temennisiyle…

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri :

Cumhuriyet devrinde Türkiye’nin kalkınması, uygar uluslar düzeyine ulaşabilmesi için birtakım yenilikler yapılması gerekiyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan bu yenilik hareketleri bugüne kadar devam etmiş ve etmektedir. Kurtuluş Savaşından sonra saltanat usulüne Son verilmiş, halifelik kaldırılmış, Osmanlı hanedanından olanlar yurt dışı edilmiştir. Türk ulusu bu başarıyla yetinmemiştir.

Halifeliğin kaldırılmasıyla din ile dünya işleri birbirinden ayrılmış, eski şer’iye mahkemeleri kaldırılmıştır. Vatandaşlar arasında ayrılık gözetmeden adalet dağıtan Cumhuriyet mahkemeleri kurulmuştur.

Atatürk devrimleri kadın hakları:

Avrupa kanunları örnek alınarak Medeni Kanun hazırlanmış, sosyal hayatımız düzene girmiş; kadın ile erkeğe eşit haklar tanınmıştır.
Osmanlı devrinde kadınlar politikaya karışmazlar, iş hayatının ne olduğunu bilmezlerdi. Erkekler dışarıda çalışır, kadınları’ise evlerine kapanırlar, sadece ev işleriyle uğraşırlardı. Kadınlar memur olamazlar, dernekler kuramazlardı. Seçme Ve seçilme hakkına sahip de
ğildiler. Cumhuriyet devrinde kadınlara da her türlü haklar tanınmış, o da çalışma hayatında erkeğin yanında şerefli yerini almıştır. Seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır.

Atatürk devrimlerinde kıyafet Devrimi

Osmanlı imparatorluğu devrinde “kılık ve kıyafette birlik yoktu. Her sınıf halkın kıyafeti ayrıydı.

Erkek ve kadın kıyafetleri de pek gülünçtü. Erkekler, başlarına ya fes giyer ya da bir keçe külah üzerine beyaz, yeşil renkli sarıklar sararlardı. Erkek elbiseleri çok çeşitliydi. Kadınlar ise topuklarına kadar çarşaflara bürünürler, yüzlerini de peçe denilen siyah bir bezle örterlerdi.

Cumhuriyet devrinde 1925’te çıkarılan şapka kanunu ile fes, külah, sarık yasak edildi. Erkekler ve kadınlar bugünkü giyim eşyasını kullanmaya başladılar.

Şapka devrimi konusunda 2017 yılında olmamıza rağmen hala Atatürk’ü suçlayanlar vardır. Bu suçlamaları yapan zihniyet Fesi savunmakta, Fakat aynı suçlamaları 2.Mahmut a da yapmışlardır.

2. mAhmut fes devrimi

Yeni Takvim ve Saatin Kabulü

Eskiden bugünkünden ayrı bir takvim kullanılırdı. (Buna Hicri takvim deniliyordu. Halbuki dünya ulusları miladî takvimi kullanıyorlardı. Saatler da güneşin batışına göre ayarlanırdı. Dünya uluslarına uymak için, Cumhuriyet devrinde bugünkü takvim ve uluslararası saat kabul edildi (1925). Bu arada Arap rakamları bırakıldı, yerine bugünkü kullandığımız rakamlar kabul edildi.

Eğitim de yapılan Devrimler

Osmanlı imparatorluğu devrinde 1839’dan sonra rüştiye, idadi; sultani adıyle birtakım ortaöğretim okulları açılmışti. Fakat bu okulların yanında ,yine eski usul öğretim yapan medreselere dokunulmamıştı. Son zamanlar da medreseler çok bozulmuştu. Osmanlı devrinden beri tartışılan medreseler görülen lüzum üzerine kapatıldı (1924), Modern okullar açıldı. Öğretim ve eğitimde yeni metotlar uygulandı.

Atatürkün yaptığı alfabe devrimi :

Öğrenilmesi güç olan Arap harfleri kaldırıldı. Bugün kullandığımız, kökü Latinden gelen Türk harfleri kabul edildi.(1928). Böylece Türk vatandaşları için okuma yazma işi kolaylaştı.

Günümüzde Basit bir F klavye Q klavye ayrımı sebebiyle bile teknolojiye ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirten insanımız, Teknolojinin tamamen Avrupadan alındığı bir devirde, Arap alfabesinden kurtularak teknoloji üreten ulusların harf sistemini kullanmaya başlamasının ne kadar gereklilik olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Rönesansı ıskalamış bir milletinin tamamını kucaklayan Yeni yeni okullar, üniversiteler açıldı. Eskiden sadece Istanbul’da bir üniversitemiz ve pek az yüksek okulumuz varken, Cumhuriyet devrinde Ankara’da, Izmir’de, Erzurum’da, Trabzon’da üniversiteler, yurdun birçok yerlerinde de yüksek okullar açıldı. Memleketin ekonomik alanında kalkınmasına paralel olarak birçok da yeni yeni teknik okullar kuruldu.

Güzel Sanatlara önem verildi. Tekkelerin kapatılması, zaviyelerin kapılarına kilit vurulması da önemli devrimlerimizden.sayılır. Şeyhliklere son“ verildi. Tekke, zaviye ve şeyhler yıllarca geri kalışımızın önde gelen etkenlerinden biriydi. Cünkü osmanlının sonunu hazırlayan bu eski ve küflenmiş ocaklar, bizi ilerlemekten alıkoyuyorlardı.

Bütün bu devrimlerimizi bize kazandıran büyük Atatürk’tür, Türk ulusu ona ilericilik açısında da çok şey borçludur.

 

 

"Atatürk Devrimleri (Açıklamalı)" yazısı hakkında yorumlar

Yazıya 6 yorum yapılmış.

Göze Ak Aralık 26, 2016

İnternette birbirinin tekrarı yazılar çok artmıştı. Sizin yazılarının çok güzel.

Ayşe aşkın Aralık 26, 2016

Harika bir yazı olmuş. ​Atatürk Devrimleri (Açıklamalı) konusunda bilgi veren en güzel yazılardan birisi.

Muhsin Gün Aralık 26, 2016

Farklı bir yazı olmuş. Çok sağolun. İnternette birbirinin tekrarı yazılardan çok sıkılmıştık.

Sevgi Dursun Aralık 26, 2016

Siteniz Medya Tv ye çok teşekkür ediyorum.

Emre gül Aralık 26, 2016

Yazı için çok teşekkür ederim aradığımı buldum sağolun.

Mehmet Selim Aralık 27, 2016

Çok teşekkür yazanın ellerine sağlık. İlginç Bilgiler alanında en iyi yazıları burada buluyorum.